Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

Here is How EP. 20 Hubris Syndrome ทำไมมีอำนาจล้นฟ้าแต่เข้าใจคนอื่นไม่ได้

มีการศึกษาพบว่า 'สมอง' ของคนที่มีอำนาจมากๆ จะเปลี่ยนแปลงไปจากสมองของคนที่มีอำนาจน้อยๆ คนเหล่านี้จะมีความเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ น้อยกว่า รับรู้สิ่งที่คนทั่วไปรู้สึกได้น้อยกว่า ทำไมเป็นอย่างนั้น ไปติดตามกัน