Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

Sex Talk With Millennials: เรื่องเพศ เราต้องพูด

เรามาคุยเรื่องเซ็กส์กันไหม? ถ้าถูกชวนแบบนี้หลายคนอาจกระอักกระอ่วน และทำให้พลาดโอกาสในการทำความเข้าใจในบางประเด็นไปเสียอย่างนั้น วันนี้เราเลยอยากชวนวัยรุ่นไม่ใกล้ไม่ไกลจาก The Momentum มาคุยเรื่องเซ็กส์กันดูบ้าง