Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

ผู้แทนราษฎรต้องไม่กลายเป็น ‘อำมาตย์แบบใหม่’ ที่มาจากการเลือกตั้ง

The Momentum ชวน ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า วิเคราะห์ความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าเพราะเหตุใดจึงต้อง ‘เปลี่ยนขั้ว’ ให้ได้ แล้วทำไมถึงต้องระวังว่า ‘ผู้แทนราษฎร’ ที่เลือกกันมา วันหนึ่งอาจกลายเป็น ‘อำมาตย์ใหม่’ ในอนาคต