Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

ยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล: นักวาดภาพประกอบสาวสายแฟชั่นและวัยเด็กที่ไม่เคยหายไป

หลังจากได้ร่วมงานกับ Gucci เมื่อปี 2016 รวมทั้ง Instagram ลายเส้นของยูนก็ได้โลดแล่นไปอีกในหลายพื้นที่ทั้งในไทยและต่างประเทศ จนในปี 2019 นี้ เธอจึงได้มีนิทรรศการเดี่ยวของตัวเอง ในชื่อ Only For You ที่บรรจุทั้งเรื่องราวความทรงจำ การทำความเข้าใจและให้อภัยตัวเอง ฯลฯ