Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

คงเดช จาตุรันต์รัศมี Where We Belong : อารมณ์เคว้งร่วมสมัย เมื่อใครต่อใครก็หมกมุ่นในตัวเอง

คุยกับ คงเดช จาตุรันต์รัศมี ถึงที่มาที่ไปของตัวละครในหนัง ‘Where We Belong’ ที่เขายืนยันว่าเรื่องนี้จะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและหนักหน่วงกว่าผลงานชิ้นล่าสุดที่ผ่านมาอย่าง ‘Snap’