Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

รังสิมันต์ โรม: ผมไม่สนว่าคุณเป็นใคร ผมสนแค่ว่านั่นคือ ‘ตั๋ว’ หรือเปล่า

พูดคุยเกี่ยวกับตั๋วช้างในหลากหลายแง่มุม รวมถึงความวุ่นวายภายในพรรคก้าวไกลที่กำลังเป็นประเด็น โดยเฉพาะเรื่อง ‘งูเห่า’ ที่สร้างความผิดหวังและเสียใจให้กับผู้ที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรรค