Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

ออกกำลังกายต้านโควิด-19

เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลชั่วคราวเมืองอู่ฮั่น ชวนคนไข้ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ