The Momentum
สถานการณ์โควิด-19
เข้าสู่เว็บไซต์ The Momentum

Main Selection

Report

  • สิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้มีแค่เรื่องการสมรส

    เดือนไพรด์ (Pride) ที่เพิ่งผ่านไปในเดือนมิถุนายน มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBT) ไม่ใช่เพียงแค่พาเหรดใหญ่ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำปี แต่จุดสำคัญ คือการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ทางกฎหมายที่ไม่ได้มีแค่เรื่องการสมรส ความซับซ้อนของประเด็นเหล่านั้น เป็นเรื่องที่มีแง่มุมลึกซึ้ง ที่พึงได้รับการผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของ ‘เพศ’ แต่แท้ที่สุดแล้วมันคือเรื่องของ ‘สิทธิมนุษยชน’
  • ฝ่าวิกฤติหนี้รายย่อยและ SMEs – เป้าหมาย หลักการ และเครื่องมือที่ควรใช้

    แม้ภาวะโรคระบาดโควิด-19 จะดูคลี่คลาย แต่ภาวะวิกฤติของ ‘หนี้สิน’ กำลังเริ่มกระหน่ำและแผ่ขยายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะวิกฤติของหนี้รายย่อยและ SMEs การจัด ‘ระบบนิเวศ’ ในการแก้ปัญหา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชัดเจน ทั้งเป้าหมาย หลักการ และเครื่องมือที่ควรใช้ รวมทั้งการดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
  • รัฐบาลฮ่องกงจ้างบริษัทพีอาร์ ปรับปรุงภาพลักษณ์ให้น่าลงทุน

    เพียงวันเดียวก่อนจะถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ซึ่งเป็นวันแรกที่กฎหมายความมั่นคงของฮ่องกงบังคับใช้ มีรายงานว่า บริษัทคอนซูลัมซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในลอนดอนชนะการประมูลส้ญญาจ้างให้ปรับปรุงชื่อเสียงของฮ่องกงเป็นเวลา 1 ปี ด้วยค่าจ้าง 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Life

Lifestyle

Culture

Video

Here is How EP. 4 : ความฉลาดคืออะไร

เราฉลาดบ้างโง่บ้างได้ไหม หรือว่าถ้าฉลาดแล้วต้องฉลาดไปทุกเรื่อง ที่จริงแล้ว มนุษย์เรามีความฉลาดหลายด้านมาก บางคนฉลาดเรื่องนั้น บางคนฉลาดเรื่องนี้ ไปติดตามหาความหมายและความซับซ้อนของ 'ความฉลาด' กัน