Main Selection

Report

Life

Culture

Video

คืนชีพป้ายไฟนีออนในฮาวานา ฟื้นชีวาคิวบายุคใหม่

ค่ำคืนของ 'ฮาวานา' เฉิดฉายด้วยแสงไฟหลากสีที่ขับออกมาจากป้ายนีออนติดตั้งใหม่ เมืองหลวงเก่าแก่และสวยงามของคิวบาถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับใหลอันยาวนาน นับตั้งแต่ฝ่ายสังคมนิยมมีชัยชนะในการปฏิวัติปี 1959