Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

‘ลาบเหนือ’ ความร้อนแรงแห่งรสชาติ และจิตวิญญานของคนล้านนา

ร่วมไขความสงสัยว่า ‘ลาบเหนือ’ อาหารที่เป็นรากเหง้าความภาคภูมิใจของชาวล้านนามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร และทำไมอาหารจานนี้ถึงควรได้รับการยกย่องให้มีศักดิ์ศรีเท่ากันกับอาหารประจำชาติของประเทศอื่น