Main Selection

Report

Life

Culture

Video

ทำไมต้องตัดสินคนจากภายนอก คุยกับ วี วิโอเลต เพราะทุกคนต่างดีพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง

เพราะทุกคนต่างดีพอที่จะเป็นตัวของตัวเอง วี วิโอเลต กับมุมมองและความเจ็บปวดที่เกิดจากคำตัดสินของคนอื่น เหตุผลที่คนเราควรให้เกียรติกัน และบางห้วงเวลาที่งานการแสดงได้ช่วยพาเธอไปเข้าใจ 'บทบาท' ของมนุษย์คนอื่นๆ ว่าเหตุใดคนเราจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ต่างไปจากตัวเรา