Main Selection

Report

Life

Lifestyle

Culture

Video

Video

เพราะเชื่อว่าการเต้นสร้างคนได้ Bangkok Dance Academy จึงผลิตลูกศิษย์คุณภาพมาตลอด 30 ปี

การตกตะกอนเรื่องราว 3 ทศวรรษของ Bangkok Dance Academyให้เหลือเพียงแค่ 6 นาที ผ่านเพียงแค่ 2 คำถามสำคัญคือ เพราะอะไรที่ทำให้เชื่อมั่นว่าบัลเลต์จะช่วยสร้างคนได้ และอะไรที่ยังทำให้ยังรักและมีความสุขในการเป็นครูสอนบัลเลต์จนถึงปัจจุบัน

Podcast

THE MOMENTUM · b-holder EP49: ข้าสองเจ้า บ่าวหลายนาย ฉากชีวิตเนติบริกรที่อยู่ได้ทุกระบอบการเมือง
Video

b-holder EP49: ข้าสองเจ้า บ่าวหลายนาย ฉากชีวิตเนติบริกรที่อยู่ได้ทุกระบอบการเมือง

ชวนย้อนฟังเส้นทางของ ‘เนติบริกร’ นับตั้งแต่ยังเป็นดอกเตอร์หนุ่มช่วยงาน ธานินทร์ กรัยวิเชียร วันที่ตัดสินใจลาออกจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร ยุค ‘ลงเรือแป๊ะ’ กับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนถึงวันที่ต้องกลับมาร่วมงานกับ เศรษฐา ทวีสิน ว่านัยและความหมายของนักกฎหมายมือหนึ่งคนนี้คืออะไร

PR News