ติดตามสถานการณ์โควิด-19

ล่าสุด

  • สร้างวิถี ‘Normal’ จัดการขยะพลาสติกอย่างถูกทาง ยืดอายุการใช้งานให้สมประโยชน์

    หากมองตามความเป็นจริงแล้ว พลาสติกเองไม่ได้เป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ฝ่ายเดียว เราต้องยืดอกยอมรับความจริงกันว่า มนุษย์เราเองต่างหากที่ใช้ประโยชน์จากพลาสติกได้ไม่สมประโยชน์ และขาดการจัดการที่ถูกต้อง จนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาถึงทุกวันนี้ ชวนไปสำรวจแนวทางในการจัดการขยะ ที่ควรจะกลายเป็นเรื่อง ‘Normal’ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การใช้พลาสติกหนึ่งชิ้นได้อย่างคุ้มค่าที่สุด และจัดการหลังการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะการใช้ซ้ำ หรือนำมาสร้างมูลค่าใหม่ต่อไป
  • เงินกู้ฟื้นฟูโควิด-19 สี่แสนล้าน: วิสัยทัศน์และวิธีการที่ควรใช้

    เงินกู้ฟื้นฟูโควิด-19 ที่กำหนดวงเงินไว้ที่สี่แสนล้านบาท ปัจจุบันมีโครงการที่นำเสนอเข้ามาถึง 46,411 โครงการ รวมวงเงินมากกว่า 1.44 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้กว่าสามเท่า แม้การพิจารณาอนุมัติโครงการจะเป็นไปอย่างรัดกุม แต่ทุกอย่างยังล่าช้า อะไรคือเหตุผล? วิสัยทัศน์ในการนี้และวิธีการที่ควรช่วยให้การดำเนินการคล่องตัวขึ้นเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ควรเป็นเช่นไร?
  • นักวิจัยอ็อกซฟอร์ดคิดค้นวัคซีนที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้

    มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดประกาศความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากผลทดลองกับอาสาสมัคร 1,077 คนบ่งชี้ว่าร่างกายของอาสาสมัครสามารถสร้างแอนติบอดีและที-เซลล์ที่สามารถต่อสู้กับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ได้