วันนี้ (28 มิถุนายน 2567) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อม แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และคณะ เดินทางมาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเปิดตัวงานเสวนา THACCA SPLASH: Soft Power Forum เวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ให้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองทางเศรษฐกิจ

เศรษฐากล่าวบนเวทีว่า เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ จากอุตสาหกรรมและการเกษตร ซึ่งแรงงานในอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยใช้ทักษะแรงงานต่ำ มีความไม่มั่นคงในชีวิต ส่งผลกระทบทางเงินของประเทศ ผ่านตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 90% ของจีดีพี

“โครงสร้างเศรษฐกิจต้องได้รับการอัปเกรดจากแรงงานทักษะต่ำ ไปใช้มันสมองและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโดยเฉพาะในยุคดิจิทัล และให้มูลค่ากับงานฝีมือมากขึ้น อย่างไรก็ตามงานในยุคดิจิทัลจำนวนไม่น้อยต้องการทักษะชั้นสูงที่คนจำนวนมากต้องใช้ระยะเวลานานในการฝึกฝน

“รัฐบาลจึงเล็งเห็นการผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ให้เป็นอุตสาหกรรมคนไทยทั้งหมดมีส่วนร่วมได้” นายกรัฐมนตรีกล่าว

นายกฯ ระบุต่อว่า รัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่คือ ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้า โดยจะเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

1. ต้นน้ำ คือการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านโครงการ One Family One Soft Power (OFOS) เพื่อให้เป็นแรงงานทักษะขั้นสูง

2. กลางน้ำ คือการตั้งหน่วยงาน Thailand Creative Culture Agency (THACCA) ทำหน้าที่ผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาด ทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคการแข่งขัน

3. ปลายน้ำ คือ THACCA จะเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ประสานกับต่างประเทศเพื่อไปเผยแพร่ในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ด้านแพทองธารกล่าวบนเวทีต่อว่า งานวันนี้จะปักหมุดให้นานาชาติเห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ ผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่สานต่อมาจากรัฐบาลยุคไทยรักไทย โดยรัฐบาลมีความเชื่อว่า ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีมูลค่าที่สูงมาก

อีกทั้งยังกล่าวถึงนโยบายที่มีความสำเร็จมากในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน นั่นคือ ‘นโยบายสินค้า OTOP’ ที่สนับสนุนกว่า 7,000 ตำบลทั่วประเทศ ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง สร้างรายได้กว่า 2 ล้านล้านบาทตั้งแต่ปี 2545 อีกทั้งในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยยังมีการสนับสนุนการจัด TCDC, TK-Park, กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

“มาครั้งนี้เราตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นว่า ซอฟต์พาวเวอร์จะต้องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 4 ล้านล้านบาท และยกระดับรายได้ครัวเรือนไม่น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อปี

“นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่วันนี้ หลายอย่างอาจจะออกผลเลยให้เห็นได้ชัด หลายอย่างอาจต้องรอถึง 10 ปี แต่วันนี้รัฐบาลเริ่มแล้ว การทำซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีทางลัด ไม่มีสูตรสำเร็จ เราต้องทำและปรับตัวไปพร้อมๆ กัน รัฐบาลเริ่มแล้วอย่างจริงจังที่สุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์เคยมีมา” แพทองธารกล่าวทิ้งท้าย

สำหรับงาน THACCA SPLASH: Soft Power Forum จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2567 โดยในงานมีทั้งหมด 4 เซสชัน ได้แก่

1. เวทีฟอรัม: Vision Stage นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวโน้มของโลก, Pathway Stage นำเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับนานาชาติ, Performance Stage จัดแสดงผลงานความสามารถจากอุตสาหกรรมต่างๆ และ Podcast Studio จัดสัมภาษณ์ผู้นำทางความคิดและผู้เชี่ยวชาญ

2. Creative Culture Pavilion: นิทรรศการนโยบายของรัฐบาลและภาคเอกชน ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 อุตสาหกรรม

3. SPLASH Master Class: จัดอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรม

4. Special Activities: เช่น Hackathon SPLASH Night การแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม และการจัดจานอาหาร

Tags: , , , , ,