8 กุมภาพันธ์ เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองต่างๆ จะส่งบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ หรือที่เรียกชื่อเล่นกันว่าปาร์ตี้ลิสต์ และรายชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้อาจจะสร้างความประหลาดใจ สังหรณ์ใจ ตลอดจนสะท้านใจให้แก่หลายๆ ฝ่าย หวนให้นึกถึงคำกล่าวของ รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ ที่เคยเตือนสังคมไทยในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติไว้ว่า ‘สิ่งที่ไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็น และสิ่งที่เคยเห็น อาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว’

The Momentum จึงอยากโอบไหล่ผู้อ่านมาร่วมกันอัปเดตความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะรายชื่อผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

พรรคเพื่อไทย

แคนดิเดตนายกฯ
 • คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ไม่ลงส.ส.บัญชีรายชื่อ)
 • นายชัยเกษม นิติสิริ
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์
 2. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
 3. นายชัยเกษม นิติสิริ
 4. นาย ภูมิธรรม เวชยชัย
 5. นาย เสนาะ เทียนทอง
 6. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
 7. นาย ปลอดประสพ สุรัสวดี
 8. นาย โภคิน พลกุล
 9. นาย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
 10. นาย เกรียง กัลป์ตินันท์

 

พรรคไทยรักษาชาติ

แคนดิเดตนายกฯ
 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ต่อมามีพระราชโองการว่า สมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงไม่ควรข้องเกี่ยวกับการเมือง)
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
 2. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
 3. นายฤภพ ชินวัตร
 4. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
 5. นายมิตติ ติยะไพรัช
 6. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
 7. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 8. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์
 9. นายพิชัย นริพทะพันธุ์
 10. นายพงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

พรรคประชาชาติ

แคนดิเดตนายกฯ
 • นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
 • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
 • ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
 2. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
 3. นายวรวีร์ มะกูดี
 4. ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม
 5. นายนิติภูมิ นวรัตน์

 

พรรคพลังประชารัฐ

แคนดิเดตนายกฯ
 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา (ไม่ลง สส. บัญชีรายชื่อ)
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. นายนัฏพล ทีปสุวรรณ
 2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 3. นายพุุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
 4. 4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 5. นางนฤมล ภิญโญ สินวัฒน์
 6. นายสันติ กีระนันท์
 7. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
 8. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 9. นายสุพล ฟองงาม
 10. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

 

พรรคประชาธิปัตย์

แคนดิเดตนายกฯ
 • นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 2. นาย ชวน หลีกภัย
 3. นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
 4. นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
 5. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช
 6. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์
 7. นาย กรณ์ จาติกวณิช
 8. นาย จุติ ไกรฤกษ์
 9. นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์
 10. นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

 

พรรครวมพลังประชาชาติไทย

แคนดิเดตนายกฯ
 • ไม่เสนอใคร ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
 2. นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ
 3. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
 4. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ
 5. นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

 

พรรคอนาคตใหม่

แคนดิเดตนายกฯ
 • นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
 2. นายปิยบุตร แสงกนกกุล
 3. นางวรรณวิภา ไม้สน
 4. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 5. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
 6. พล.ท.พงศกร รอดชมภู
 7. น.ส.พรรณิการ์ วานิช
 8. นายสุรเชษฐ ปวีณวงศ์วุฒิ
 9. นายธัญญวาริน สุขะพิสิษฐ์
 10. นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์

พรรคเสรีรวมไทย

แคนดิเดตนายกฯ
 • พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
 2. นายวัชรา  ณ วังขนาย
 3. นายวิรัตน์ วรศสิริน
 4. น.พ.เรวัต วิศรุตเวช
 5. น.พ.ประสงค์ บูรณพงศ์
 6. นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา
 7. นายเพชร เอกกำลังกุล
 8. น.ส.ธนพร โสมทองเเดง
 9. นายอำไพ กองมณี
 10. พล.ต.ท. วิศณุ ม่วงเเพรสี

 

พรรคภูมิใจไทย

แคนดิเดตนายกฯ
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 2. นายชัย ชิดชอบ
 3. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
 4. นายนาที รัชกิจประการ
 5. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
 6. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
 7. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
 8. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี
 9. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
 10. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

พรรคชาติพัฒนา

แคนดิเดตนายกฯ
 • นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
 • นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
 • นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
 1. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
 2. นายดล เหตระกูล
 3. นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
 4. พ.อ.วินัย สมพงษ์
 5. นายสาคร พรหมภักดี

พรรคชาติไทยพัฒนา 

แคนดิเดตนายกฯ
 • นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

ผู้ลงสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ

 1. นายวราวุธ ศิลปอาชา
 2. นายธีระ วงศ์สมุทร
 3. นายนิกร จำนง
 4. นายนพดล มาตรศรี
 5. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,