ยอดผู้ติดเชื้อจากเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปที่กลายเป็นพื้นที่ระบาดแห่งใหม่ต่อจากประเทศจีน กดดันให้สหภาพยุโรปต้องออกมาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกปิดพรมแดนทั้งหมด และห้ามไม่ให้ใครเข้า-ออกทวีปเป็นการชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม การปิดชายแดนของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างในรายละเอียด บางประเทศเลือกใช้มาตรการสูงสุดห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้า-ออก ขณะที่บางประทศเลือกไม่รับจากบางประเทศ และบางประเทศยังคงต้อนรับ เพียงแต่มีมาตรการคัดกรองที่รัดกุมขึ้น

ทั้งนี้ เราจะใช้เกณฑ์การแบ่งหลักคือ ระดับของการปิดประเทศ โดยจะกำหนดให้

สีแดงคือ ประเทศที่ปิดชายแดนทั้งหมด ห้ามนักท่องเที่ยวทุกประเทศเดินทางเข้าออก รวมถึงมีการดำเนินมาตรการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดที่เข้มข้น อาทิ การประกาศภาวะฉุกเฉินภายในประเทศ 

สีส้มคือ มีการปิดชายแดนบางส่วน ห้ามนักท่องเที่ยวบางประเทศเดินทางเข้าออก

สีเขียวคือ ประเทศที่ยังไม่มีมาตรการปิดประเทศหรือปิดพรมแดน และยังเปิดรับนักท่องเที่ยว แม้อาจจะมีมาตรการคัดกรองที่รัดกุม

ทวีปเอเชีย

สีแดง – ปิดประเทศทั้งหมด
 • มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม รัฐบาลมาเลเซียประกาศปิดพรมแดนเข้าออกทั้งหมดเป็นเวลา 2 อาทิตย์ และออกมาตรการควบคุมการชุมนุมในที่สาธารณะ โดยจะส่งผลต่อทั้งการยกเลิกกิจกรรมทางศาสนา กีฬา และกิจกรรมสังสรรค์ทั้งหมด

 • บรูไน

ห้ามใครเดินทางออกประเทศ และห้ามนักท่องเที่ยวชาวลาว และจีนจาก Zhejiang and Jiangsu เดินทางเข้าประเทศ

 • อินโดนีเซีย

วันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลประกาศปิดชายแดนเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม หากชาวต่างชาติต้องการเดินทางมาอินโดนีเซียต้องติดต่อสถานฑูตและมีใบรับรองแพทย์

ก่อนนหน้านี้ รัฐบาลอินโดนีเซียรณรงค์ไม่ให้ผู้คนเดินทางออกนอกเคหะสถาน และปิด 5 มหาลัยใหญ่ของประเทศ ในเมืองจากาตาร์ บานเตน (Banten) จาวาตะวันตก จาวากลาง และจาวาตะวันออก เป็นเวลา 2 อาทิตย์ และลดระยะเวลาเปิดรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองมะนิลาให้เหลือแค่ 6.00-18.00 นอกจากนี้ รัฐบาลยังสั่งไม่ให้เก็บภาษีจากลูกจ้าง ผู้ผลิต และผู้ส่งออกเป็นเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่เดือนหน้า

 • ฟิลลิปปินส์

รัฐบาลฟิลลิปปินส์ตัดสินใจดำเนินนโยบาน ‘กักตัวรวม (Community Quarantine) ในกรุงมะนิลา โดยห้ามไม่ผู้อยู่อาศัยในมะนิลาเดินทางเข้า-ออก เมือง ไม่ว่าทางบก อากาศ หรือน้ำ ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ หรือทำงาน รวมถึงลดเที่ยวบินและระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด ถึงวันที่ 13 เมษายน

 • เลบานอน

ประกาศปิดพรมแดนทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศ เป็นเวลา 2 อาทิตย์ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม

 • โอมาน

ประกาศไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นจากกลุ่มประเทศ GCC (Gulf Coperation Counsil) และประกาศปิดสวนสาธารณะทุกแห่ง รวมถึงการชุมนุมสาธารณะทุกอย่าง ทั้งงานแต่งงาน, งานศพ รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา

 • กาตาร์
 • ประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศ และห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเป็นเวลา 2 อาทิตย์
 • ซาอุดิอาระเบีย
 • ประกาศยกเลิกการเดินทางมาแสวงบุญที่นครเมกกะต์ ประกาศห้ามสูบบารากุในคาเฟ่ต์ทั่วประเทศ ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 2 อาทิตย์ และประกาศหยุดให้ข้าราชการทุกหน่วย ยกเว้น ข้าราชการสาธารณสุข ความมั่นคง และทหาร
 • คาซัคสถาน
 • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รัฐบาลคาซัคสถานประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายหลังพบผู้ติดเชื้อ 8 ราย และห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ
 • อุซเบกิสถาน 
 • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รัฐบาลอุซเบกิสถาน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายหลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่เดินทางกลับจากกรุงปารีส และห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ
 • อินเดีย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลสั่งระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท ยกเว้นบุคคลทางการทูต และเจ้าหน้าที่รัฐบาลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม รัฐบาลได้ประกาศปิดเมืองทั้งหมด เป็นเวลา 21 วัน ห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหะสถาน

 • คูเวต

สั่งปิดบริการท่าอากาศยานนานาชาติสำหรับผู้โดยสารอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่ 13 มี.ค. และสั่งปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ทั่วประเทศจนถึงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งก่อนหน้านี้สั่งปิดสถานศึกษานาน 2 สัปดาห์ รวมถึงยกเลิกการแข่งกีฬาและกิจกรรมทั้งหมด 

 • อิสราเอล

รัฐบาลอิสราเอลประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ปิดพรมแดนทั้งหมด ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

 • จอร์เจีย

รัฐบาลจอร์เจียประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 18 มี.ค เป็นต้นไป

 • ศรีลังกา

กรมการบินพลเรือนศรีลังกาประกาศปิดพรมแดนใน 8 ประเทศยุโรปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงคือ อิตาลี อิหร่าน และเกาหลีใต้ 

 • เยเมน

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้า-ออกประเทศทั้งหมดเป็นเวลา 2 อาทิตย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม

 • จอร์แดน

ประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด รวมถึงใช้มาตรการเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากบ้าน

 • เนปาล

ประกาศยกเลิกวีซ่า ปิดพรมแดนทางบก และยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด จนถึงวันที่ 15 เมษายน

 • ไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ให้มีด่านตั้งในกรุงเทพฯ และตามพรมแดนระหว่างเมือง และในวันที่ 2 เมษายน ได้ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากที่พักอาศัยในเวลา 22.00 น. – 4.00 น.ยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์จากต่างประเทศจนถึงวันที่ 15 เมษายน และปิดพรมแดนส่วนใหญ่ของประเทศ

สีส้ม – ปิดพรมแดนบางส่วน
 • ตุรกี

รัฐบาลตุรกีประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม โรงหนัง สถานที่จัดพิธีกรรมทั้งทางศานาหรืองานแต่งงาน รวมถึงคาเฟ่ต์ ทั่วประเทศต้องปิดให้บริการ พิธีกรรมทางศานาที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากต้องหยุด แต่มัสยิดยังเปิดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปละหมาดส่วนตัว ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศให้ชาวตุรกีที่เดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะต์ต้องกลับมาภายในวันที่ 17 มีนาคมนี้ และต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 • มองโกเลีย

ประกาศไม่ให้ใครเดินทางเข้าออกทุกเมืองเป็นเวลา 6 วัน (สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม) และประกาศไม่ให้ใครเดินทางข้ามจากพรมแดนฝั่งรัสเซีย ทั้งนี้ มองโกเลียยังเป็นประเทศที่สอง ถัดจากเกาหลีเหนือ ที่ประกาศปิดพรมแดนเชื่อมกับจีน

 • ลาว

ปิดชายแดนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่เชื่อมกับพม่าและจีน และปิดชายแดนบางส่วนที่ติดกับกัมพูชา เวียดนาม รวมถึงไทย 

 • จีน

ประกาศปิดเมืองอู่ฮั่น และมณฑลฮูเป่ย ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ห้ามผู้คนออกจากบ้าน ยกเว้นในกรณีที่สำคัญเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่รัฐยืนเฝ้าอยู่หน้าอาคารที่พักอาศัย นอกจากนี้ ชาวต่างชาติจากประเทศจาก เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และเบลเยี่ยมต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางมาถึง

 • ตุรกี

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รัฐบาลประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้า-ออก จาก 21 ประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมถึงประกาศปิดชายแดนทางบกกับอิหร่าน อิรัค อาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย นอกจากนี้ได้ประกาศปิดโรงเรียนทั่วประเทศ 1 สัปดาห์ ปิดมหาวิทยาลัย 3 สัปดาห์ ปิดร้านอาหารผับบาร์ทั้งหมด 

 • UAE

ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนักท่องเที่ยวจำนวนมากในเมืองอะบูดาบีร์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 มีนาคม และยกเลิกเที่ยวบินจากซีเรีย เลบานอน ตุรกี และอิรัก ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 

 • ฮ่องกง

ฮ่องกงประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับจีนเป็นบางจุดและงดออกวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มกราคม แต่ปัจจุบันยังไม่มีการปิดประเทศเพียงแต่รัฐบาลฮ่องกงประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่จำเป็นออกไป 

 • บังกลาเทศ

ประกาศห้ามยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดจากยุโรป โดยยกเว้นสหราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 31 มีนาคม

 • บาห์เรน

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินตรงระหว่างบาห์เรนและอิหร่าน และรัฐบาลกำลังดำเนินการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ที่เป็นศูนย์กลางการแพร่เชื้อไวรัส

 • เกาหลีใต้

ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมและคัดกรองผู้เข้าประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 19 มี.ค. อย่างไรก็ตาม มีเพียงการปิดพรมแดนบางส่วนกับจีน

 • เวียดนาม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนที่เชื่อมกับประเทศกัมพูชา โดยก่อนหน้านี้ปิดพรมแดนที่เชื่อมกับจีนไปแล้ว นอกจากนี้ ยังประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป และสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา 30 วัน

 • กัมพูชา 

ประกาศไม่ให้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ, เยอรมนี, อิตาลี, สเปน และฝรั่งเศษ เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา 30 วัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา และประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดในพนมเปญ และเสียมเลียบ ล่าสุด ประกาศปิดพรมแดนบางส่วนกับเวียดนามแล้ว

 • อาเซอร์ไบจาน  

ลดเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศ และเพิ่มมาตรการในการคัดกรองนักท่องเที่ยว ประกาศปิดชายแดนที่ติดกับประเทศอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีมาตรการปิดประเทศในระดับเข้มข้น

 • เมียนมา

สั่งปิดโรงเรียนอนุบาล และเนิสเซอร์รี่ เลื่อนงานเทศกาล ไม่ให้จัดกิจกรรมรวมตัวสาธารณะนอกจากกิจกรรมสำคัญ ยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์เข้าประเทศทั้งหมด แต่ยังคงเปิดพรมแดนกับไทย

 • ปากีสถาน

ประกาศลดเที่ยวบินจำนวนมาก ปิดพรมแดนทางบกบางแห่ง หากต้องการเดินทางเข้าประเทศต้องมีใบอนุญาต

 • อิรัก

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางเข้าประเทศ

สีเขียว – ยังไม่มีการปิดพรมแดน
 • ปาเลสไตน์

ประกาศปิดมัสยิด Al-Aqsa ในเยรูซาเล็ม และDome of the rock

 • ไทย

ยังไม่มีการประกาศปิดประเทศ มีเพียงการออกมาตรการสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศต้องทำตามข้อกำหนดพร้อมทั้งให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางไปยังต่างประเทศที่ไม่จำเป็นและสั่งปิดมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ ฟิตเนส สปา และโรงภาพยนตร์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปิดเป็นการชั่วคราว 14 วัน

 • ญี่ปุ่น

รัฐบาลให้โรงเรียนทั่วประเทศปิดการเรียนการสอนไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคม และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจากมณฑลฮูเป่ย และเจ้อเจียงเข้าประเทศ รวมถึงมห้ามนักท่องเที่ยวที่เคยมีประวัติเดินทางไปพื้นที่แพร่ระบาดใหญ่ของจีน เกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี ภายใน 14 วันด้วย อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังไม่มีการประกาศประกาศปิดพรมแดน

 • สิงคโปร์

ยังไม่มีมาตรการปิดประเทศแต่สำหรับผู้ถือวีซ่าระยะสั้นที่เดินทางมาสิงคโปร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ให้เข้าประเทศ แต่ไม่ครอบคลุมการเดินทางด้วยรถหรือเรือ และงดให้วีซ่าทุกประเภทแก่ผู้ถือพาสปอร์ตอิหร่าน

 • อิรัก

กระทรวงสาธารณสุขของอิรักประกาศห้ามชาวต่างชาติจากประเทศ จีน อิหร่าน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี สิงคโปร์ และไทย เดินทางเข้าประเทศ

 • อิหร่าน

ถึงแม้อิหร่านจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุด แต่ยังไม่มีรายงานการปิดประเทศจากรัฐบาล ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบ้านต่างประกาศปิดชายที่ติดกับอิหร่านเรียบร้อยแล้ว และประเทศอื่นก็มีมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากอิหร่านอย่างเข้มข้น รัฐบาลอิหร่านออกมาตรการปิดสถานศึกษาทั่วประเทศจนถึงเดือนเมษายน รวมถึงปิดสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญ 4 แห่ง ยกเลิกการทำพิธีทางศาสนาในวันศุกร์ และยกเลิกการประชุมสภาเป็นการชั่วคราว

ทวีปอเมริกาเหนือ

สีแดง – ปิดประเทศทั้งหมด
 • ปานามา

รัฐบาลประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พร้อมทั้งสั่งให้พื้นที่แออัดอย่างโรงแรม, ดิสโก้, บาร์และคาร์สิโน ปิดบริการชั่วคราวแต่ยังคงให้ร้านค้า ยกเว้นห้างสรรพสินค้า ร้านขายยาและศูนย์การแพทย์เปิดทำการ

 • ฮอนดูรัส

ประธานาธิบดีฮอนดูรัสประกาศปิดพรมแดน 1 สัปดาห์รวมทั้งการเดินทางทุกอย่างยกเว้นการขนส่งสินค้า และธุรกิจทุกชนิดยกเว้นห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา ศูนย์การแพทย์ โรงแรม ปั้มน้ำมันและธนาคารจะถูกปิดชั่วคราว

 • เอลซัลวาดอร์ 

ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาติ

 • กัวเตมาลาร์   

ประกาศปิดชายแดนทั้งหมดเป็นเวลา 15 วัน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

 • คิวบา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน รัฐบาลคิวบาประกาศห้ามเรือสำราญเข้าเทียบท่า และประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด  

 • สาธารณรัฐโดมินิกัน

วันที่ 16 มีนาคม รัฐบาลประกาศยกเลิกเที่ยวบินจากยุโรปทั้งหมด และยกเลิกเรือสำราญเทียบท่าทั้งหมด ก่อนประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด 

สีส้ม – ปิดพรมแดนบางส่วน
 • สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศสภาวะฉุกเฉิน นำเงินราว 50 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ เพื่อมาใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาด ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม ทรัมป์ประกาศห้ามคนจากภูมิภาคยุโรปเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงจากสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ รัฐบาลยังประกาศห้ามชุมนุมเกิน 10 คน ปิดผับบาร์ และให้ผู้คนกักตัวอยู่ภายในบ้าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ประกาศปิดพรมแดนกับแคนาดา

 • แคนาดา

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลแคนาดาประกาศปิดประเทศไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออก ยกเว้นไว้เฉพาะพลเมือง และผู้อยู่อาศัยถาวร ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ประกาศปิดพรมแดนกับสหรัฐฯ

 • เฮติ

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินจากต่างประเทศทั้งหมด ยกเว้นจากสหรัฐฯ

 • แมกซิโก

ประกาศปิดพรมแดนกับสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ลดเที่ยวบินพาณิชย์ ประกาศปิดโรงเรียน และห้ามไม่มีการรวมกลุ่ม

สีเขียว – ยังไม่มีการปิดพรมแดน
 • แมกซิโก

ไม่มีการปิดพรมแดน รวมถึงไม่มีข้อกำหนดในการเดินทาง

 • จาเมกา

ประกาศมาตรการกักตัว 14 วัน สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิหร่าน จีน อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร

ทวีปอเมริกาใต้

สีแดง – ปิดประเทศทั้งหมด
 • โคลอมเบีย

ประกาศปิดชายแดนติดกับประเทศเวเนซูเอลา และห้ามไม่ให้คนจากเอเชีย และยุโรปเดินทางเข้าประเทศ

 • ชิลี

ประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด ในวันที่ 18 มีนาคม 

 • เปรู

ประธานาธิบดีเปรู ประกาศปิดพรมแดนโดยระงับการขนส่งทั้งทางอากาศและทางทะเล เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา

 • อาร์เจนตินา

ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ประกาศปิดพรมแดนเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมาเป็นเวลา 15 วัน พร้อมทั้งสั่งปิดโรงเรียนของรัฐและเอกชนจนถึงวันที่ 31 มี.ค. รวมทั้งอุทยานแห่งชาติและระงับการออกวีซ่าชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, อิหร่าน, สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรป

 • เอกวาดอร์

รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนของประเทศทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ไม่ให้ใครเข้าประเทศได้ ซึ่งรวมถึงพลเมืองเอกวาดอร์ด้วย

 • เวเนซูเอลา

ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา สั่งประชาชนกักตัวทั่วประเทศ ปิดเมืองทั้ง 7 รัฐรวมถึงเมืองหลวงการากัส ระงับเที่ยวบินจากยุโรป, โคลัมเบีย,ปานามาและสาธารณรัฐโดมินิกัน รวมถึงสั่งปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัยและการแข่งขันกีฬา

 • อุรุกวัย 

ประกาศปิดชายแดนบางส่วน รวมถึงยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดจากยุโรป มีผลในวันที่ 20 มีนาคม

 • คอสตาร์ ริกา

รัฐบาลประกาศปิดชายแดนทั้งหมดในวันที่ 18 มีนาคม ไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า 

 • โบลิเวีย

รัฐบาลประกาศปิดชายแดนในวันที่ 19 มีนาคม หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุขของโบลิเวีย ลดเวลาทำงานและตลาดจะปิดไวขึ้น ไฟท์บินระหว่างประเทศ และภายในประเทศจะถูกระงับโดยมีผลในวันที่ 20 มีนาคม

 • สาธารณรัฐซูรินาม

ประกาศปิดพรมแดนและยกเลิกเที่ยวบินเมื่อวันที่ 13 มี.ค. หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ

 • ตรินิแดดและโตเบโก

ปิดพรมแดนห้ามนักท่องเที่ยวเข้าตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม แต่พลเมืองของประเทศยังคงเดินทางเข้ามาได้แต่ต้องมีมาตรการกักตัว

สีส้ม – ปิดพรมแดนบางส่วน
 • ปรากวัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม รัฐบาลประกาศยกเลิกเที่ยวบินจากยุโรปอย่างน้อยถึงวันที่ 26 มีนาคม รวมถึงออกมาตรการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้นบริเวณชายแดน

 • บราซิล

ประธานาธิบดีบราซิลออกมากล่าวผ่านทางวิทยุว่า รัฐบาลไม่มีอำนาจในการสั่งปิดชายแดน อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขบราซิลกำชับให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวเองเป็นเวลา 7 วัน

ทวีปยุโรป

สีแดง – ปิดประเทศทั้งหมด
 • อิตาลี
  • ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลอิตาลีประกาศมาตรการปิดประเทศ ห้ามประชาชนสัญจร ยกเว้นในกรณีที่สำคัญ ต้องทำการขอใบอนุญาต ซึ่งสามารถกรอกได้ในระบบออนไลน์ ร้านค้า ร้านขายยา ธนาคาร รวมถึงไปรษณีย์ปิดทำการ ร้านของชำยังเปิดได้ แต่ทุกครอบครัวสามารถส่งคนมาซื้อของได้ทีละคนเท่านั้น โดยต้องยึดกฎระยะห่าง 1 เมตรอย่างเคร่งครัด สถานีรถไฟยังเปิดให้บริการ แต่สนามบินส่วนใหญ่ปิดให้บริการชั่วคราว
 • สเปน
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สเปนประกาศสภาวะฉุกเฉินห้ามผู้คนออกจากบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน ยกเว้นไปซื้อของใช้สำคัญ หรือทำงาน นอกจากนี้ ยังประกาศปิดพรมแดนทางบกห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ 
 • เยอรมนี
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม รัฐบาลเยอรมนีประกาศปิดพรมแดนประเทศข้างเคียงที่เชื่อมกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เดนมาร์ก และออสเตรีย ปิดร้านค้าทุกประเภท ยกเว้น ร้านขายของชำ ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน รวมถึงร้านซักผ้าอัตโนมัติ
 • เดนมาร์ก
  • ประกาศปิดชายแดนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 13 เมษายน โดยห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า แต่พลเมืองเดนมาร์กสามารถกลับประเทศได้ ปิดโรงเรียนเป็นเวลา 2 อาทิตย์ สถานพักผ่อนเชิงวัฒนธรรม อาทิ ห้องสมุด จะต้องปิดถึงวันที่ 27 มีนาคม ร้านค้าและร้านอาหารยังสามารถเปิดได้ แต่ต้องยึดกฎระยะห่างทางสังคมให้เข้มงวด
 • กรีซ
  • ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ร้านค้าทุกชนิดยกเว้น ร้านอาหาร, ร้านขายยา, ธนาคาร, ปั๊มน้ำมัน และบริการจัดส่งอาหาร ต้องปิดตัวทั้งหมด ห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะ และคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศต้องถูกกักตัว 14 วัน และล่าสุดเพิ่งประกาศปิดชายแดนที่ติดกับอัลแบเนีย และมาซิโดเนียเหนือ
 • เชก 
  •  เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลเช็คประกาศปิดพรมแดนทางบกทั้งหมดสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และประกาศจำกัดเวลาเปิด-ปิดสำหรับร้านอาหารคือ 6.00 – 20.00 น. รวมถึงสั่งปิดโรงยิม สระว่ายน้ำ คลับ และห้องสมุด
 • โสลวาเกีย
  • ประกาศสภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ร้านค้าต้องปิดให้บริการ เหลือเพียงปั๊มน้ำมัน, ธนาคาร, ไปรษณีย์, ร้านขายอาหาร และร้านขายยาที่เปิดได้ ห้ามกิจกรรมสาธารณะที่มีคนรวมกันมาก และปิดพรมแดนเข้า-ออกทั้งหมดสำหรับนักท่องเที่ยว
 • โปแลนด์
  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ประกาศปิดพรมแดนทั้งหมดห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา และสำหรับชาวโปแลนด์ที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศต้องได้รับการกักตัว 14 วัน รัฐบาลโปแลนด์ได้จัดให้การคัดกรองตลอดแนวพรมแดนทั้งทางบกที่ติดกับเยอรมนี และเช็ค รวมถึงทางรถไฟ และเรือ กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มถูกยกเลิกทั้งหมด ยกเว้นเพียงโบสถ์
 • ออสเตรีย
  • เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ประกาศปิดพรมแดนที่เชื่อมกับอิตาลี ต่อมาวันที่ 16 มีนาคม ไม่ให้มีการชุมนุมในที่สาธารณะเกิน 5 คน รวมถึงประกาศปิดผับบาร์ ร้านอาหาร สนามเด็กเล่น และการรวมกลุ่มทางกีฬาทุกประเภท และห้ามผู้ที่เดินทางจากสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ยูเครน และรัสเซีย เดินทางเข้าประเทศ และล่าสุดประกาศปิดพรมแดนตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป
 • ลักเซมเบิร์ก
  • ประกาศเพิ่มมาตรการสำหรับรองรับเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม โดยสั่งให้ร้านอาหาร ผับบาร์ปิดชั่วคราว รวมถึงห้ามไม่ให้ประชาชนออกนอกที่อยู่อาศัย ยกเว้นในกรณีสำคัญ ล่าสุด ประกาศปิดพรมแดนตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป
 • เอสโตรเนีย
  • ประกาศปิดพรมแดนประเทศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม แต่ยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าประเทศเข้ามาได้ ถ้าไม่มีอาการของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ลิทัวเนีย
  • ประกาศปิดสถานศึกษา รวมถึงการรวมกลุ่มในที่สาธารณะ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ก่อนออกมาประกาศปิดพรมแดนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม และไม่อนุญาตให้ร้านอาหาร คาเฟ่ต์ ผับบาร์ รวมบริการส่งอาหารเปิดให้บริการ เหลือไว้แต่ร้านขายยา และร้านขายของชำเท่านั้น 
 • ลัตเวียร์
  • ประกาศไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดจะถูกยกเลิก รวมถึงห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มเกิน 50 คน
 • เบลเยียม 
  • ประกาศให้ร้านอาหาร ผับบาร์ สถานศึกษา และร้านรวงอื่นๆ ปิดตัวตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ให้เหลือเฉพาะซูเปอร์มาเก็ตและร้านขายยา โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยถึงวันที่ 3 เมษายน ปิดพรมแดนตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางเช่นเดียวกับสเปน อิตาลี และฝรั่งเศส
 • รัสเซีย
  •  ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที้ 18 มีนาคม – 1 พฤษภาคม และประกาศปิดพรมแดนติดกับโปแลนด์ และนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา
 • ยูเครน
  • ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลยูเครนประกาศหยุดระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองทั้งทางอากาศ รถไฟ และรถสาธารณะ และเรียกร้องให้พับบาร์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และโรงยิมปิดให้บริการ โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศให้สถาบันศึกษาทั่วประเทศหยุดเป็นการชั่วคราว และไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ   
 • ฮังการี
  • ประกาศสภาวะฉุกเฉินเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ปิดสถาบันศึกษา และไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มกันในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามนักท่องเที่ยวจากอิตาลี จีน เกาหลีใต้ และอิหร่าน เข้าประเทศ
 • ฟินแลนด์
  • รัฐบาลฟินแลนด์ประกาศปิดชายแดนทั้งหมดในวันที่ 18 มีนาคม 
 • นอร์เวย์
  •  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม รัฐบาลนอร์เวย์ประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ โรงเรียนทั่วประเทศปิดชั่วคราว ร้านอาหารต้องปิดหากไม่สามารถจัดระยะห่างให้ผู้ใช้บริการเกิน 1 เมตร รวมถึงความบันเทิงทุกรูปแบบต้องเลื่อนออกไป 
 • สวีเดน
  • ประกาศไม่ให่มีการรวมกลุ่มของคนเกิน 500 คน และกระตุ้นให้พนักงานทำงานที่บ้านมากขึ้น ยังไม่มีการปิดโรงเรียน และล่าสุด ประกาศปิดพรมแดนตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม
 • ไซปรัส
  • ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ได้ประกาศปิดพรมแดนทั่วประเทศ ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออกเป็นเวลา 15 วัน ยกเว้นพลเมืองไซปรัส ชาวยุโรปที่ทำงานในไซปรัส และผู้ที่ได้รับอนุญาต
 • มอลตาร์
  • ประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศต้องทำการกักตัวเอง 14 วัน และห้ามนักท่องเที่ยวจาก อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน สวิตเซอร์แลนด์ เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงประกาศปิดโรงเรียน และไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ล่าสุด ประกาศปิดพรมแดนตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป
 • บัลแกเรีย
  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ประกาศปิดพรมแดนตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป
 • มอลโดวา
  • ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนทางบกทั้งหมด และยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด
 • อัลแบเนีย

ประกาศปิดพรมแดนและยกเลิกเที่ยวบินจากคนในประเทศนอกสหภาพยุโรป ตามมาตรการของสหภาพยุโรป 

 • บอสเนีย

ประกาศปิดพรมแดนและยกเลิกเที่ยวบินจากคนในประเทศนอกสหภาพยุโรป ตามมาตรการของสหภาพยุโรป

 • โสลวีเนีย

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าทั้งหมด จนถึงวันที่ 13 เมษายน ประชาชนในสหภาพยุโรปที่เดินทางผ่านพรมแดนทางบกต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้ป่วย ประกาศปิดร้านอาหารและบาร์ และจำกัดเวลาเปิดร้านค้า รวมถึงยกเลิกขนส่งสาธารณะ

 • มาซิโดเนียเหนือ

รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้านระหว่างเวลา 22.00 น. – 5.00 น. ในวันสุดสัปดาห์ และ 21.00 น. – 5.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ รวมถึงประกาศปิดพรมแดนทางบกทั้งหมด และยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมด

 • เซอร์เบียร์ 

รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด และประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ และห้ามผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปออกจากบ้าน ยกเว้นระหว่างเวลา 3.00 น. – 8.00 น. ของวันอาทิตย์

สีส้ม – ปิดพรมแดนบางส่วน
 • ฝรั่งเศส

รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศปิดชายแดนทางบอกของฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ปิดร้านอาหารและโรงเรียนทั่วประเทศ  ห้ามประชาชนออกมาในพื้นที่สาธารณะ โดยใครฝ่าฝืนจะถูกปรับ 135 ยูโร และลดเวลาการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าใต้ดิน

 • สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสถาการณ์ที่ไม่ปกติ และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ก็ประกาศห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศอิตาลี ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ยกเลิกการประชุมสภา เพิ่มมาตรการคัดกรองที่ชายแดน ประกาศปิดสถาบันศึกษาทั่วประเทศ สั่งปิดร้านผับบาร์ ร้านอาหาร กิจกรรมทางศานา และการซื้อขายประเวณี

 • โปรตุเกส  

 รัฐบาลประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมาให้สถานศึกษา และสถานบันเทิงปิดตัวจนถึงวันที่ 6 เมษายนเป็นอย่างน้อย ผู้โดยสารเรือสำราญห้ามลงมาเที่ยว ยกเว้นชาวโปรตุเกส อย่างไรก็ตาม ร้านค้าและห้างสรรพสินค้ายังคงเปิดให้บริการ แต่ต้องจำกัดจำนวนคนเข้า ปิดพรมแดนส่วนใหญ่กับสเปน แต่ยังคงให้มีการขนส่งสินค้า และอนุญาติให้คนที่ทำงานสามารถข้ามไปมาได้ แต่ไม่อนุญาติในกรณีอื่นๆ รวมถึงนักท่องเที่ยว

 • โครเอเชีย 

รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม หากต้องการเดินทางเข้าโครเอเชียยังคงทำได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติ

 • มอนเตเนโกร 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนที่เชื่อมกับประเทศบอสเนีย 

 • เนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศให้ร้านอาหาร ผับบาร์ คาเฟ่ต์ปิดบริการในทันที ห้ามไม่ให้มีการรวมกลุ่มในที่สาธารณะเกิน 100 คน ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะดำเนินไปถึงวันที่ 6 เมษายนเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศ

 • โรมาเนีย 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลประกาศปิดชายแดนทางบกหลายแห่งที่เชื่อมติดกับ ฮังการี ยูเครน บัลแกเรีย และมอลโดวา

 • ไอร์แลนด์

ล่าสุด ประกาศปิดพรมแดนตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป แต่จะไม่ปิดพรมแดนที่เชื่อมกับไอร์แลนด์เหนือ

 • สหราชอาณาจักร 

รัฐบาลได้ประกาศยกระดับการปิดประเทศ ลดเที่ยวบินเดินทางเข้า-ออกประเทศ ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านยกเว้นกรณีสำคัญจริงๆ เท่านั้น รวมถึงไม่ให้มีการรวมกลุ่ม

 • โมนาโค 

ประกาศปิดร้านอาหารและบาร์ทั้งหมด จำกัดเวลาเปิดร้านค้า ลดการบริการขนส่งสาธารณะ และลดเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศ

 • อันดอร์รา  

ประกาศปิดร้านอาหารและบาร์ทั้งหมด จำกัดเวลาเปิดร้านค้า ลดการบริการขนส่งสาธารณะ และลดเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศ

 • ลิกเตนสไตน์ 

ปิดพรมแดนบางส่วน

สีเขียว – ยังไม่มีการปิดพรมแดน
 • ไอซ์แลนด์

ลดเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศ และห้ามประชาชนรวมกลุ่ม

 • เบลารุส

ยังไม่มีการประกาศปิดพรมแดน อย่างไรก็ตาม รัสเซีย โปแลนด์ รวมถึงยูเครนต่างประกาศปิดพรมแดนแล้ว

ทวีปแอฟริกา

สีแดง – ปิดประเทศทั้งหมด
 • กานา

รัฐบาลประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

 • เคนยา

ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม รัฐบาลประกาศไม่ให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่พบการระบาดเดินทางเข้าประเทศ ประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมด และไม่ให้มีการรวมกลุ่มในที่สาธารณะ

 • อียิปต์

ประกาศไม่ให้มีการเดินทางด้วยเครื่องบินทั้งเข้า-ออกประเทศ มีผลเป็นเวลาสองอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม

 • แคมารูน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนทั้งหมดโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มีนาคม

 • ลิเบีย

ประกาศปิดพรมแดนทางบกทั้งหมดของประเทศ และยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดที่สนามบินมิสลาตาเป็นเวลา 3 อาทิตย์

 • ซูดาน

ประกาศปิดสนามบิน ท่าเรือ และพรมแดนทางบกทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม

 • ตูนิเซีย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ประกาศปิดพรมแดนและยกเลิกเที่ยวบินจากต่างประเทศทั้งหมด และดำเนินมาตรการเคอร์ฟิวส์ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม

 • แอฟริกาใต้

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลแอฟริกาใต้ประกาศปิดประเทศ 21 วัน และห้ามผู้คนสัญจร ยกเว้นกรณีซื้อของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น รวมถึงห้ามออกมาออกกำลังกาย

 • แอลจีเรีย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม รัฐบาลประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด ประกาศปิดพรมแดนทางบกและทะเล รวมถึงประกาศเคอร์ฟิว

 • โมร็อคโค  

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม รัฐบาลประกาศยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมด และยกเลิกเรือสำราญที่เชื่อมระหว่างโมร็อคโค สเปน และหมู่เกาะยิบรอลตาร์

 • เซเนกัล  

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดถึงวันที่ 17 เมษายน และประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 20.00 น. – 8.00 น. รวมถึงบังคับให้สวมถุงมือและหน้ากากเมื่อต้องออกไปข้างนอก

 • รวันดา   

ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม เที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิกเป็นเวลา 30 วัน ปิดพรมแดน และห้ามเดินทางออกนอกเมืองเป็นเวลา 14 วัน

 • อูกันดา  

ปิดประเทศและชายแดนทั้งหมด จนถึง 24 เมษายน

 • ซิมบับเว   

30 มีนาคม รัฐบาลประกาศปิดประเทศและพรมแดนทั้งหมด เป็นเวลา 21 วัน

สีส้ม – ปิดพรมแดนบางส่วน
 • มาดากัสการ์
  • ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ทั้งหมดจากยุโรปเป็นเวลา 30 วัน และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเอง 14 วัน
 • มาลี
  • ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม รัฐบาลยกเลิกเที่ยวบินจากทุกประเทศที่มีรายงานการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
 • ไนจีเรีย
  • วันที่ 18 มีนาคม รัฐบาลประกาศให้นักท่องเที่ยวจากจีน สหรัฐฯ อิตาลี อิหร่าน เกาหลีใต้ สเปน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน
 • นามิเบีย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม รัฐบาลประกาศลดเที่ยวบิน ห้ามนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ และประกาศปิดพรมแดนทางบกและทะเลบางส่วน

สีเขียว – ยังไม่มีการปิดพรมแดน
 • ไลบีเรีย 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม รัฐบาลไลบีเรียประกาศยกระดับการคัดกรองบริเวณสนามบิน ให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมและดูแลสุขอนามัยของตัวเอง

ทวีปออสเตรเลีย

สีแดง – ปิดประเทศทั้งหมด
 • นิวซีแลนด์ 
  •  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ต่อมาวันที่ 19 มีนาคม รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด ห้ามเดินทางเข้าออกประเทศ ยกเว้นพลเมืองนิวซีแลนด์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 
 • ออสเตรเลีย
  • ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม รัฐบาลออสเตรเลียประกาศให้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ต่อมาวันที่ 19 มีนาคม รัฐบาลออสเตรเลียประกาศปิดพรมแดนทั้งหมด ห้ามเดินทางเข้าออกประเทศ ยกเว้นพลเมืองออสเตรเลีย โดยจะมีผล
สีส้ม – ปิดพรมแดนบางส่วน
 • ปาปัว นิวกินี
  • ประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด 14 วัน ห้ามเรือสำราญเข้าเทียบท่า 60 วัน
 • ฟิจิ 
  • ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คนแรกของประเทศ บนเกาะลอโตการ์ และสั่งปิดเกาะเป็นเวลาสองอาทิตย์ ประกาศห้ามชุมนุมเกิน 20 คน ให้ทุกคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวเอง 14 วัน
 • หมู่เกาะโซโลมอน
  • ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่นเข้าประเทศ และห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศ
Tags: ,