การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่อง เพื่อเก็บข้อมูลมากำหนดทิศทางด้านนโยบายและกลยุทธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย หลังจากที่วิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไป พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการนำความคิดเห็นไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเตรียมพร้อมเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว

จากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวสรุปได้ว่า ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนั้นเต็มไปด้วย โอกาสมากมายมหาศาล และ ความท้าทายที่เป็นโจทย์ของผู้ประกอบการในยุคถัดไป

โอกาสแรกของประเทศไทยคือ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นนักท่องเที่ยวที่มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ พร้อมเที่ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะเข้ามายังประเทศไทย จะได้สัมผัสการท่องเที่ยวในราคาที่ย่อมเยากว่าช่วงเวลาปกติ แต่จะได้รับประสบการณ์ที่ พรีเมียมมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กลับมาใช้จ่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอีกครั้งในอนาคต

โอกาสที่สองคือ การท่องเที่ยวแบบรวมญาติ’ (Multi-Generation Trip) ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวและกลุ่มที่รักความเป็นส่วนตัว (Free Individual Trip) ที่ผ่านมาพบว่าการใช้บริการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัททัวร์นั้นได้รับความนิยมลดลง เพราะความไม่ไว้วางใจในการเที่ยวร่วมกับผู้อื่น อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อมีแนวโน้มว่าเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัวจะเพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการจึงควรออกแบบบริการและเตรียมความพร้อมในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากที่จะมาเข้าพัก และเข้าใจลูกค้าที่มีความหลากหลายของช่วงอายุ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาแบบคู่รักและครอบครัวขนาดเล็ก ที่ยินดีจะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อให้ได้บริการที่เป็นส่วนตัว ต้องการแยกส่วนจากนักท่องเที่ยวคนอื่นเพื่อความสบายใจ 

แต่แน่นอนว่าสิ่งที่มาพร้อมกับโอกาสคือความท้าทาย เมื่อเป้าหมายในการท่องเที่ยวของผู้คนได้เบนเข็มไปหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งที่ยากสำหรับโจทย์นี้คือการวางนโยบายอย่างรัดกุม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เต็มอิ่มกับการดื่มด่ำธรรมชาติ สามารถกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง เพราะฉะนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงแนวคิด Caring & Sharing ด้วยการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างทะนุถนอม แบ่งปันให้คนที่มาเข้าชมภายหลังได้ดื่มด่ำความสวยงามร่วมกันได้

ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice ยังคงให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทำแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ www.thailandtravellervoice.com และ Facebook Fanpage: Thailand Traveller Voice เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ผ่านการกำหนดนโยบายการท่องเที่ยว 

Tags: , , ,