สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยในขณะนี้ ปฎิเสธไม่ได้ว่าผู้คนยังคงบอบช้ำอย่างหนักจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แน่นอนว่าภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายประเทศยังไม่สามารถเดินทางได้

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตข้างหน้า เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ประเทศไทยยังจำเป็นต้องกลับมาพึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกครั้ง ฉะนั้น ‘แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยว’ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องวางแผนเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

สำหรับการวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอนาคต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินสานต่อแพลตฟอร์ม ‘Thailand Traveller Voice – เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่อง’ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบรรดาผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ในการปรับแผนรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวยุคโควิด-19 ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ภายใต้แนวคิดการเก็บข้อมูลแบบ Data Driven

ป้ายสแกนคิวอาร์โค้ด Thailand Traveller Voice เพื่อทำแบบสอบถามออนไลน์’

เเดิมทีแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice – เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่อง เริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ โดยให้แผนการพัฒนาเข้ากับยุคสมัยที่สื่อเครื่องมือดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มประชาชนทั่วประเทศ ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (Survey Questionnaire) ตามจุดประสงค์ที่ต้องการส่งต่อความคิดเห็นเหล่านี้ในรูปแบบ ‘White Paper’ แก่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า แพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice – เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่อง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเสริมสร้างศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยได้ในอนาคต เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

“ททท. หวังว่า Thailand Traveller Voice จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ ททท. ขอขอบคุณพันธมิตรทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ Thailand Traveller Voice จะช่วยสร้างโอกาสและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น”

อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สุดท้าย หากผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนหันมาใช้แพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice ไปในทิศทางเดียวกัน จนกลายเป็น ‘Big Data’ ชุดข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจการบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพ จนตอบโจทย์มัดใจบรรดานักท่องเที่ยวให้กลับมามีความมั่นใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการฟื้นฟูรายได้ หลังจากที่โดนพิษจากโควิด-19 เล่นงานมาตลอดสองปีที่ผ่านมา

Tags: ,