ที่ผ่านมา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกตั้งคำถามอยู่เสมอในประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ แม้กระทั่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 หนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ก็คือการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการห้ามขายทั่วประเทศ ตั้งแต่ 10-30 เมษายน ก่อนจะขยายเวลาตามการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึง 31 พ.ค. ก่อนที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการลงโดยให้ร้านค้าขายสุราได้ แต่ห้ามการบริโภคที่ร้าน ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. เป็นต้นมา 

หากแต่ยังคงมีเสียงวิพากษ์ถึงการรวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเด็นนี้ นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA กล่าวว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อ อาจมีคนมองว่าแอลกอฮอล์ต้องมาพร้อมกับการสังสรรค์ในหมู่เพื่อนซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไป ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่อาจเป็นต้นตอให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน TABBA จึงมองว่าการระงับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด สิ่งที่ควรทำคือสร้างความเข้าใจและย้ำเตือนผู้บริโภคให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ของภาครัฐ ว่าเราต้องปรับตัวตามสภาวะปกติแบบใหม่ หรือ New Normal ที่การฉลองสังสรรค์จะทำในรูปแบบเดิมไม่ได้ในช่วงเวลานี้ และขอให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคระบาดอย่างเคร่งครัด”

TABBA จึงขอย้ำเตือนนักดื่มให้รู้เท่าทันการบริโภคแอลกอฮอล์ของตนเอง ให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกับมาตรการของรัฐ คือ ไม่รวมกลุ่มสังสรรค์ ไม่บริโภคเครื่องดื่มจากแก้วหรือภาชนะเดียวกัน ไม่บริโภคในที่สาธารณะ และการดื่มที่บ้านก็ยังต้องทำอย่างรับผิดชอบ โดยไม่ดื่มขณะท้องว่าง ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ดื่มน้ำตามเยอะๆ  ไม่ดื่มเกินพอดีจนขาดสติสัมปชัญญะ นอกจากนี้ยังควรกำหนดวันงดดื่ม หรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำเพื่อผ่อนคลาย เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาด เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนควรครองสติให้ได้มากที่สุด การดื่มอย่างรับผิดชอบที่บ้าน จึงนับว่าเป็นการเฝ้าระวังตัวเองไม่ให้เป็นภาระแก่สังคมในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้อีกด้วย 

นอกจากนี้ TABBA ยังแนะนำให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดระเบียบในการซื้อขาย ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม แจกบัตรคิวการเข้าซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อและความชุลมุน จึงขอฝากให้ผู้ขายช่วยสอดส่องดูแลอีกทาง โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ให้ผู้บริโภคเข้าใจสภาวะปกติแบบใหม่ หรือ New Normal นี้ ก็จะสามารถเฝ้าระวังการแพร่เชื้อได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการหักดิบที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ

อนึ่ง สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (Thai Alcoholic Beverage Business Association: TABBA) ก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บราวน์ ฟอร์แมน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพอร์นอต  ริคาร์ด ประเทศไทย (จำกัด), บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จำกัด และบริษัท อินดิเพนเดนท์ ไวน์ แอนด์ สปิริต (ประเทศไทย) จำกัด 

 

Tags: ,