หลังจากศบค. ผ่อนผันให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและดำเนินชีวิต ตามมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งจำหน่ายสุราเปิดบริการได้ แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน แต่สามารถจำหน่ายให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านได้นั้น

วันนี้ (3 พ.ค. ) ถือเป็นวันแรกที่มีการผ่อนปรน ซึ่งทำให้ห้างร้านต่างๆ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถจำหน่ายได้ โดยตั้งแต่เวลา 11.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เปิดให้จำน่ายได้ช่วงแรกของวันตามกฎหมาย ก็พบว่ามีประชาชนออกมาซื้อเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างคึกคัก ทั้งซื้อไว้สำหรับบริโภคเองหรือซื้อเพื่อจำหน่ายปลีกต่อไป หนึ่งในประชาชนที่ออกมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันนี้ พูดคุยกับเราว่า

“คงต้องซื้อเผื่อไว้เยอะๆ กว่าครั้งก่อน เพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไง จะมีการประกาศงดขายอีกหรือเปล่า และจะงดอีกยาวแค่ไหน เพราะครั้งก่อนกรุงเทพฯ เองหรือในหลายจังหวัดก็มีการต่อเวลา เพราะฉะนั้นซื้อตุนไว้ให้เยอะเลยดีกว่า”

Tags: , ,