“ช็อก! หนังสือพิมพ์… ประกาศปิดตัวอีกหัว”

“สื่อไทยวิกฤตหนัก หลังทีวีดิจิทัลไม่ทำเงิน”

“หรือนี่คือขาลงของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์?”

เหล่านี้คือประโยคที่สะท้อนถึงภาพรวมของสถานการณ์ธุรกิจสื่อไทยในปี 2559 ได้ชัดเจน ข่าวการปิดตัวและยุติบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏให้เห็นตลอดทั้งปีชวนให้ใจหาย แต่ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยเริ่มชาชินและมองเป็นเรื่องปรกติใหม่ หรือ New Normal ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไปโดยปริยาย

และคงไม่มีใครปฏิเสธอีกแล้วว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้จำนวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมทั้งผู้ชมทีวีลดลงอย่างต่อเนื่อง จนสั่นคลอนภาคธุรกิจสื่อไทยและทั่วโลก The Momentum มองว่านี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรวิเคราะห์ ถอดบทเรียน และเรียนรู้ให้มากที่สุด

เพราะหากเราถอยออกมามองภาพรวม และตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งอย่างละเอียด ก็อาจมองเห็นปลายทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ: Karin Foxx

 

อ้างอิง:
– นีลเส็น ประเทศไทย
– สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
– http://www.daat.in.th/index .php/daat-digital2016/
– http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/44955-iimmmeeddzz.html
– http://isranews.org/isranews-scoop/item/51739-reportwwoofrfsddddeuu.html
– http://www.rating.in.th/