เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ที่ให้ขยายเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ขนาด 500 ตัน เพื่อขนสินค้าจากจีนได้สะดวกขึ้น ด้วยการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงตามพรมแดนไทย-ลาว แถวจังหวัดเชียงราย ที่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือ

หลังจากนั้นไม่นาน นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ชาวบ้านออกมาต่อต้านโครงการระเบิดเกาะแก่งหินในแม่น้ำโขงเพราะอะไร อย่าค้านทุกเรื่อง คนนอกพื้นที่หวังผลประโยชน์หรือไม่ ถ้าไม่ทำ น้ำท่วมมาใครรับผิดชอบ และหากทำประชาพิจารณ์แล้วต้องให้ผ่าน”

เมื่อไม่มีแก่ง แม่น้ำโขงจะไม่มีชีวิต
​เป็นแค่ทางระบายน้ำของจีน หรือ ‘คลองเดินเรือ’
ให้เรือขนาดอย่างน้อย 500 ตัน เดินทางได้

หากเป็นไปตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี ก็มั่นใจได้ว่าโครงการระเบิดเขื่อนแม่น้ำโขงได้เกิดแน่นอน ทำให้ผู้เขียนอยากลองประมวลดูว่า ข้อดีของการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง มีอะไรบ้าง

1. ช่วยทำให้เรือบรรทุกสินค้าจีนขนาด 500 ตัน สามารถส่งสินค้ามหาศาลเข้ามาขายในเมืองไทยได้สะดวก และในอนาคตอาจจะส่งสินค้าต่อไปทางมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ง่าย และประหยัดต้นทุนการขนส่ง

2. สินค้าจากเมืองไทยสามารถส่งไปขายในจีนได้มากขึ้น ส่วนหนึ่งคือสินค้าเกษตรที่กลุ่มนายทุนบริษัทจีนมากว้านซื้อที่ดินนับหมื่นไร่และใช้แรงงานต่างชาติปลูกแถวเชียงราย อาทิ กล้วยหอม ส่งขึ้นไปขายจีนได้สะดวกขึ้น

3. แก่งกลางแม่น้ำโขงที่ไม่ต่างจากปะการัง เป็นบ้านของสัตว์น้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลายร้อยสายพันธุ์ เมื่อถูกทำลาย โดยเฉพาะ ‘แก่งคอนผีหลง’ กลุ่มหินผาบริเวณตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สัตว์น้ำจำนวนมหาศาลจะค่อยๆ หมดไป เหมือนคนไร้บ้าน แหล่งอาหารของคนสองฝั่งโขงจะหายไป

4. ขาดแก่งอันเป็น ‘ตัวช่วย’ ชะลอน้ำ เนื่องจากการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง จะทำให้กระแสน้ำไหลแรงและรวดเร็วมากขึ้น เกาะแก่งที่เคยชะลอ ซับแรงปะทะของกระแสน้ำที่ไหลหลากของแม่น้ำโขงไม่มีแล้ว ผลคือการพังทลายของตลิ่งสองฝั่ง

5. โครงการฯ ห้ามมิให้ชาวประมงสองฝั่งวางอวนจับปลาในแม่น้ำโขง แหล่งอาหารโปรตีนของชาวบ้าน โดยอ้างว่าเป็นการขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์

สัตว์น้ำจำนวนมหาศาลจะค่อยๆ หมดไป เหมือนคนไร้บ้าน แหล่งอาหารของคนสองฝั่งโขงจะหายไป

6. สนธิสัญญาฝรั่งเศสใช้ร่องน้ำลึกเป็นตัวชี้วัดเขตแดนไทย-ลาว หากดำเนินการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง จะส่งผลให้ร่องน้ำเปลี่ยน เส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติจะเป็นปัญหาขึ้นมา

7. เมื่อไม่มีแก่ง แม่น้ำโขงจะไม่มีชีวิต เป็นแค่ทางระบายน้ำของจีน หรือ ‘คลองเดินเรือ’ ให้เรือขนาดอย่างน้อย 500 ตัน เดินทางได้จากซือเหมา-ยูนนาน ลงมาถึงหลวงพระบาง ซึ่งทุกวันนี้จีนก็เปิดปิดน้ำตามอำเภอใจจากเขื่อนตอนบนแม่น้ำโขง 9 เขื่อน เพื่อผลิตไฟฟ้าและเดินเรืออยู่แล้ว

8. เมื่อแก่งแม่น้ำถูกระเบิด ธรรมชาติเหล่านี้จะสูญหายไปตลอดกาล ไม่เหมือนปลูกป่า เอากลับมาปลูกใหม่ไม่ได้

9. ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดทันตาเห็นกับการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง คือบริษัทจีนที่ได้รับสัมปทานเดินเรือในแม่น้ำโขง ขณะที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงคือประชาชนนับล้านสองฟากฝั่งแม่น้ำโขง

10. แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ เป็น shared river แปลว่า ใช้ร่วมกัน ตั้งแต่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน แต่ตอนนี้ดูเหมือนจีนจะกินรวบอยู่ฝ่ายเดียว

ขอบคุณรัฐบาลทหารที่ทำให้เรามีวันนี้

Tags: ,