การทำธุรกิจไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม ย่อมมีการกำกับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่มีการเอาเปรียบผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกับธุรกิจอาหารทะเล ที่มักจะเป็นที่จับตามอง ในเรื่องของการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของทรัพยากรทางทะเล และการใช้แรงงานในการทำประมง ซึ่งผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านนี้อย่าง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์อาหารทะเลอย่าง SEALECT มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ SeaChange® แนวทางการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล

SeaChange® ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย รวมถึงความรับผิดชอบที่ไทยยูเนี่ยนฯ มีต่อพนักงานในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่ 1.ความยั่งยืนของท้องทะเลในปัจจุบัน และสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต 2.แรงงานมีความปลอดภัย ได้รับการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย และได้รับการส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน 3.เรือประมงดำเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย และดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการดำเนินการ 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระบบอุตสาหกรรมทะเลทั่วโลก โดยโครงการทั้ง 4 ด้าน จะครอบคลุมในทุกมิติของห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ด้านแรงงานปลอดภัย และ แรงงานที่ถูกกฎหมาย ด้านการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ด้านการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบด้านผู้คนและชุมชน

หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน คือ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ หมายถึง ตั้งแต่การจับ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะทำให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุง การดำเนินงานในเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ หมายความว่า ลูกค้าที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ SEALECT กลับไปบริโภค ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเรา

ส่วนใครที่อินกับ SEALECT อยากได้ปลาทูน่ามาอยู่ใกล้ๆ ตัว ต้องไม่พลาด “ถุงผ้าปลาทูน่าสายแฟ” เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ซีเล็ค ทูน่า ชนิดใด-ขนาดใดก็ได้ ครบ 169 บาท แล้วนำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.sealecttunabag.com กดแลกถุงผ้า แล้วจะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเลย”

Tags: , , , , , ,