การมองไม่เห็นทำให้หลายคนเข้าใจว่า คนตาบอดก็ไม่ต้องทำงานที่ต้องใช้การมองไปทำงานง่ายๆ อย่างอื่นแทน แต่หากคิดแบบนี้เราก็จะทำให้คนตาบอดถูกจำกัดทางเลือกในการประกอบอาชีพ แต่ถ้าเราคิดว่าเขาแค่มองไม่เห็น คำว่าแค่จะทำให้เกิดนวัตกรรมอีกมากมายมาช่วยให้คนตาบอดสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้น มองไม่เห็นก็ใช้มือคลำ เหมือนดังเช่นโครงการ ‘ปักจิตปักใจ’ ที่ช่วยทำให้คนตาบอดสามารถปักผ้าได้ 

 

Tags: , , , , ,