The Momentum ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดนิทรรศการสรุปผลงานการจัดประชุมอาเซียนตลอดปี 2019 ภายใต้หลักการเรื่องความยั่งยืน รวมพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมเข้าไว้มากกว่าสิบองค์กร

ในวาระการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2019 กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ ในฐานะเจ้าภาพการประชุมตลอดปี 2019 จะส่งมอบไม้ต่อให้แก่เวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพประเทศในการประชุมครั้งถัดไป 

นอกจากการประชุมระหว่างสิบประเทศอาเซียนแล้ว ยังมีตัวแทนจากประเทศพันธมิตรที่เข้าร่วม ประกอบด้วย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ส่วนวาระเด่นที่ต้องจับตา คือความคืบหน้าในความตกลงหุ้นส่วนเศรฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP และแผนการเจรจาระหว่างอาเซียนกับประเทศยักษ์ใหญ่ อย่างจีน สหรัฐฯ และอินเดีย

ในบทบาทเจ้าภาพ The Momentum ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดนิทรรศการ ‘Green Cafe’ เพื่อสรุปความสำเร็จของการจัดงานตลอดทั้งปี ที่แม้ต้องอาศัยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การประชุมทั้ง 270 ครั้งให้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็ยังยึดหลักการเรื่องความยั่งยืนเสมอ โดยใช้โอกาสนี้สานความร่วมมือจากภาคเอกชนเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายด้านความยั่งยืนเข้าด้วยกันตามคำขวัญที่ว่า ‘Advancing Partnership for Sustainability’

 

พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม SCG ที่สนับสนุนวัสดุที่ช่วยลดการสร้างขยะในการประชุม ด้วยการเลือกใช้วัสดุทดแทนจากกระดาษรีไซเคิล และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม วัสดุต่างๆ ที่ใช้งานก็นำกลับไปแยกผลิตเป็นชั้นหนังสือในโครงการห้องสมุดอาเซียน ตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)

 

 

ส่วนศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC จะผลิตกระเป๋า Upcycling นำเอาแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์ของการประชุม ไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยสนับสนุนเสื้อคอโปโลให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเป็นเสื้อที่ผลิตจากขยะทะเลอย่างขวด PET มาแปรรูปเส้นใยพลาสติกแล้วทอเป็นเนื้อผ้าเพื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อ

ของที่ระลึกและขนมภายในงาน ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรความยั่งยืนทางสังคม ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม หรือดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆ เช่น ช็อกโกแลตบาร์ ที่ผลิตโดยโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหาร ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กับบริษัทมาร์คริณ ช็อกโกแลต รวมถึงคาเฟ่อะเมซอน ที่กำลังขยายโครงการให้คนหูหนวกมีทางเลือกในอาชีพเพิ่มเติม ด้วยการเป็นบาริสตาในร้านอะเมซอนจำนวน 5 สาขา

 

ของที่ระลึกอื่นๆ ยังได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ที่สนับสนุนและให้พื้นที่แก่เด็กออทิสติกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และยังมีผลิตภัณฑ์จากเซ็นทรัล กรุ๊ป ภายใต้โครงการเซ็นทรัล ทำ ที่ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในการช่วยปรับปรุงดีไซน์ของสินค้าชุมชน และช่วยต่อยอดทางธุรกิจผ่านแบรนด์ Good Goods

 

โดยการประชุมทั้ง 270 ครั้ง ซึ่งเป็นการจัดการประชุมภายใต้การคำนึงถึงหลักการเรื่องความยั่งยืนนั้น สามารถลดใช้ขวดพลาสติกไปได้ 257,937 ขวด โดยใช้ขวดแก้ว เหยือก และที่กดน้ำแทน หรือหากจําเป็นต้องใช้จะรวบรวมเพื่อนําไปรีไซเคิล มีการงดการใช้หลอดพลาสติก ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้หลอดพลาสติกไปได้ 256,983 ชิ้น มีการงดการใช้ กล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งทำให้สามารถลดการใช้กล่องพลาสติกไปได้ 280,458 กล่องฝากล่อง 280,458 ชิ้น และช้อนส้อมพลาสติก 281,829 คู่ 

Tags: , ,