“ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” คติประจำใจ ของ ‘ไพบูลย์ นิติตะวัน’ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

เราใช้เวลาพูดคุยกับเขากว่าสองชั่วโมง เพื่อถอดรหัสและตีความจุดยืนของเขา ถามหาความหมายที่แท้จริงในนโยบายที่ว่า จะน้อมนำคำสอนพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ตลอดจนมุมมองของพรรคประชาชนปฏิรูปต่อรัฐบาลยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมไปถึงจุดยืนในการเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายนี้

และหากจะนิยาม เขาคือชายผู้ซึ่งไม่เคยฝังใจกับอดีตและไม่คิดคาดหวังต่ออนาคต เขาเพียงซื่อสัตย์กับ ‘ปัจจุบัน’ เท่านั้น

 

 

Tags: ,