รถไฟ ถือว่าเป็นการคมนาคมหลักของชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ซึ่งรถไฟในญี่ปุ่นค่อนข้างจะแออัดมากในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือช่วงรถไฟขบวนสุดท้ายของวัน ทำให้คุณต้องยืนโหนตลอดทาง แต่ถ้าคุณไม่ได้เดินทางในช่วงเวลาเหล่านั้น คุณก็ย่อมเลือกที่จะนั่งบนรถไฟตรงไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ

แล้วถ้าคุณได้เลือก คุณจะทิ้งตัวนั่งตรงไหน?

ผู้ชายอยากนั่งข้างๆ เพศตรงข้ามมากกว่าผู้หญิง

Shirabee เว็บไซต์ของญี่ปุ่น ได้ทำการสำรวจผู้ชายและผู้หญิงจำนวน 1,400 คน อายุระหว่าง 20-69 ปี โดยสร้างแบบสอบถามว่าพวกเขาอยากจะนั่งข้างเพศตรงข้ามบนรถไฟหรือไม่ ผลสำรวจที่ได้ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะคำตอบมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ในที่นี้คือ เพศ และอายุ)

จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่า ‘พวกเขาอยากนั่งข้างเพศตรงข้าม’ เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แยกตามช่วงอายุ สรุปได้ดังนี้

จะเห็นได้ว่าผู้ชายในทุกช่วงอายุตอบคำถามนี้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ อยากนั่งข้างผู้หญิง ซึ่งในทัศนคติของผู้ชายและผู้หญิงในวัยเดียวกัน จากผลสำรวจทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกันมาก คิดเป็น 21% ขึ้นไปเลยทีเดียว

แต่เมื่อพิจารณาจากเพศและช่วงอายุจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงและผู้ชายอายุระหว่าง 20-39 ปีขึ้นไป มีความคิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ชายในวัย 60-69 ปี มีความคิดที่แตกต่างกันมากถึง 36.3% ขณะที่ผู้หญิงวัย 30-39 ปี และ 50-59 ปีมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วถือว่ามีความรู้สึกอยากนั่งข้างเพศตรงข้ามน้อยกว่าผู้ชายมาก

ไม่อยากนั่งข้างผู้ชายด้วยกันเองเพราะกลิ่นตัว

อย่าเพิ่งเข้าใจผู้ชายญี่ปุ่นผิดว่าการที่พวกเขาอยากนั่งใกล้หญิงสาวเป็นเพราะพวกเขามีจุดประสงค์ไม่ดีแอบแฝง ไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะมีความรู้สึกในเชิงชู้สาวหรือทางเพศแต่อย่างใด ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้รู้สึกชอบหรือหลงใหลความงามของเพศหญิงที่เขาพบเจอบนรถไฟ แต่เขาเพียงแค่ไม่อยากนั่งข้างผู้ชายคนอื่นๆ เพราะผู้โดยสารเพศชายที่มีความเป็นชายมากๆ มักจะมีกลิ่นตัวแรง หรือไม่ก็กลิ่นเหม็นของแอลกอฮอล์เวลานั่งรถไฟกลับบ้านตอนสิ้นสุดของวัน ซึ่งการนั่งข้างพวกเขาเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพอใจสักเท่าไร ยิ่งถ้าหากเขาเป็นคนที่มีมาตรฐานด้านสุขลักษณะสูงด้วยแล้วละก็…

และอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกผู้ชายอยากนั่งข้างผู้หญิงมากกว่าเป็นเพราะโดยทั่วไปผู้ชายจะมีรูปร่างใหญ่กว่าผู้หญิง และมักจะนั่งอ้าขากว้างๆ ซึ่งกินพื้นที่เก้าอี้ตัวข้างๆ

แต่ที่น่าแปลกคือ มีผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าชอบนั่งข้างผู้ชายมากกว่า เพราะผู้ชายมักจะมีสัมภาระและกระเป๋าต่างๆ น้อยกว่าผู้โดยสารเพศหญิง เพราะผู้หญิงบางคนมักวางข้าวของที่เทอะทะของตัวเองไว้ที่นั่งข้างตัว ซึ่งไปรุกล้ำพื้นที่ของคนที่นั่งใกล้ๆ

นอกจากนี้หลายๆ คนที่ไม่ได้ตอบแบบสอบถามตรงๆ ว่าพวกเขาอยากนั่งข้างเพศตรงข้าม เป็นเพราะว่าพวกเขามักจะตัดสินใจเลือกที่นั่งแล้วแต่ละกรณีไป

เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ต้องโดยสารรถไฟเป็นประจำก็อย่าเพิ่งไปกังวลว่าผู้ชายที่เลือกนั่งข้างเราบนรถไฟฟ้านั้นจะมีจุดประสงค์แอบแฝงอะไร เพราะบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้เขาไม่อยากนั่งใกล้ผู้ชายอีกคนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็เป็นได้

ภาพประกอบ: Karin Foxx

อ้างอิง:

https://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/survey-finds-big-gap-in-japanese-train-passengers-who-want-to-sit-next-to-someone-of-opposite-sex

Tags: ,