เมื่อวานนี้ (16 ต.ค. 2559) นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลากหลายชั้นปีกว่า 50 คนรวมตัวกันเพื่อวาดภาพถวายในหลวงจำนวน 9 ภาพ ท่ามกลางสายฝนและประชาชนที่ให้ความสนใจ

ทั้ง 9 ภาพ มีแนวคิด ‘อัครศิลปิน’ โดยมีทั้งภาพแรกขณะทรงจักรยานครั้งพระเยาว์ ภาพทรงโมเดลเรือ ภาพทรงถ่ายภาพ ภาพทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง ภาพทรงเปียโน ภาพทรงฝีพระหัตถ์ ภาพทรงเป่าแซกโซโฟน ภาพทรงเรือใบ และภาพทรงต่อเรือใบมด

ภาพเหล่านี้จะถูกนำไปติดตั้งหน้ามหาวิทยาลัย ด้านถนนพระลานในวันนี้

Tags: , , , , ,