วันนี้ (15 ..) ในการประชุมวิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งมีแคนดิเดต 4 คนคือ นายกรณ์ จาติกวณิช, นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ผลปรากฏว่า การลงคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  ได้คะแนน 135 เสียง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 82  เสียง นายกรณ์ จาติกวณิช 14 เสียง และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 8 เสียง

      โดยในส่วนคะแนนจาก ส.. ของพรรคนั้น ปรากฏว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้คะแนน 25 เสียง ตามมาด้วย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20 เสียง นายกรณ์ จาติกวณิช 5 เสียง และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 2 เสียง

      สรุปรวมนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ชนะขาดด้วยคะแนน 160 เสียง คิดเป็น 50.5995% ตามมาด้วย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 102 คิดเป็น 37.2160% เสียง นายกรณ์ จาติกวณิช 19 เสียง คิดเป็น 8.4881% และ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 10 เสียง คิดเป็น 3.6965%

      โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มี ..และผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน 307 คน จาก 19 กลุ่ม ซึ่งแม้ ส..จะมีเพียง 52 คน แต่เสียง ..มีค่าน้ำหนักมากถึง 70% ในการคิดคะะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ส่วนอีก 255 คน จาก 18 กลุ่มที่เหลือ เช่น กรรมการบริหารพรรคชุดเก่า, อดีตหัวหน้าพรรค, อดีตเลขาธิการพรรค, อดีต .., อดีตรัฐมนตรี, กลุ่มผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายของพรรค และกลุ่มหัวหน้าสาขาพรรคและตัวแทนจังหวัด, กลุ่มผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งล่าสุด ฯลฯ เหล่านี้มีค่าน้ำหนักเพียง 30%  

      ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่ 14 .. ก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  มีข่าวว่าคะแนนเสียงแตกออกเป็น 4 กลุ่ม โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ มีคะแนนนำ มีส..สนับสนุน 18 เสียง รองลงมาคือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 14 เสียง นายกรณ์ จาติกวณิช 7 เสียง และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 1 เสียง ซึ่งคะแนนเสียงจากกลุ่ม ส.. ที่จะชี้ขาดมาจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ซึ่งมี ส ..บัญชีรายชื่อ 12 เสียง โดยกลุ่มของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เทคะแนนให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เพื่อไม่ให้แตกเป็นกลุ่มเล็กๆ ป้องกันการแทรกแซงพรรค

 

อ้างอิง

https://www.facebook.com/PPTVHD36/videos/2290300651288409/

https://www.thairath.co.th/news/politic/1567836

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/835172

 

Tags: ,