มาสเตอร์การ์ดออกรายงานประจำปี Mastercard’s Global Destination Cities Index  จัดอันดับ 200 เมืองที่มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ประจำปี 2019 โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงของตัวเลขนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือน และค่าเฉลี่ยของการคาดการณ์การท่องเที่ยวระดับประเทศในประเทศนั้นๆ 

อันดับหนึ่งเป็นของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา มีตัวเลขผู้คนที่เดินทางเข้ามา (แบบค้างคืน) กรุงเทพฯ ถึง 22.78 ล้านคน คาดการณ์ว่าปีนี้ยังจะเติบโตสูงขึ้นอีก 3.34% โดยกรุงเทพมหานครนั้น รั้งอันดับหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของโลกที่มีผู้คนเดินทางมามากที่สุดสี่ปีติดต่อกันแล้ว 

ในขณะที่อันดับสองของปีนี้ได้แก่ปารีส ประเทศฝรั่งเศสซึ่งสามารถเบียดแซงลอนดอนซึ่งเคยอยู่อันดับสองขึ้นมาได้ โดยสามอันดับแรกนั้น ทั้งกรุงเทพมหานคร ปารีส และลอนดอนอยู่ในท็อปทรีมาโดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมาที่จัดทำรายงาน 

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ใน 20 อันดับแรก นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว ประเทศไทยยังมีเมืองภูเก็ตติดในอันดับที่ 14 ตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 9.89 ล้านคน และเมืองพัทยาในอันดับที่ 15 ตัวเลขนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 9.44 ล้านคน

ประเทศที่มีผู้คนเดินทางออกไปท่องเที่ยวมากที่สุดห้าอันดับแรกแรกก็คือ สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากที่สุด ตามมาด้วยกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อพิจารณาจากการจับจ่ายใช้สอยของนักเดินทาง จะพบว่าเมืองที่นักเดินทางจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดคือเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวนรวมสูงถึง 30.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือเมืองเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 20.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับสามคือกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมืองภูเก็ตจากประเทศไทยติดอยู่ในอันดับ 10 มีตัวเลขการใช้จ่ายอยู่ที่ 12.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ยังมีอีกตัวเลขที่น่าสนใจคือ รายงานฉบับนี้เข้าไปดูว่า รายจ่ายที่นักท่องเที่ยวจับจ่ายนั้น เข้าสู่ท้องถิ่นเฉลี่ยครัวเรือนละเท่าไร ซึ่งปรากฏว่า ภูเก็ตได้รับเงินจากนักท่องเที่ยวเฉลี่ยครัวเรือนละ 20,459 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิดเป็นราว 618,000 บาท รองลงมาคือเมืองดูไบ 11,006 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และอันดับสามคือเกาะมายอร์กา ประเทศสเปน 10,421 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่กรุงเทพฯ อยู่ที่ 1,993 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือราว 60,000 บาท

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวนั้น มักใช้เวลาอยู่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 4.8 คืนต่อคน โดยใช้จ่ายเงินประมาณ 184 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันต่อคน ซึ่งนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ตามมาด้วยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

 

อ้างอิง

Tags: , ,