เวลาประมาณ 15.45 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 10 ปี จากกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่กู้เงินจำนวน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า การเป็นหนี้จำนวนมากแก่บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มเดียวอาจทำให้พรรคถูกครอบงำ และไม่มีความเป็นประชาธิปไตย

สำหรับรายนามกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี ได้แก่

1. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 1. กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 2. ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 3. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 4. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 5. ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 6. นิรมาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 7. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 8. สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 1. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ


และกรรมการบริหารพรรค ที่ไม่ได้เป็น ส.ส.

 1. นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
 2. ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
 3. สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
 4. รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค 
 5. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 

ย้อนกลับไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ธนาธร กล่าวยอมรับในงานสมาคมนักข่าวต่างประเทศ (FCCT) ว่าได้ให้พรรคอนาคตใหม่ยืมเงินราว 110 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเลือกตั้งเมือวันที่ 24 มีนาคม 2562 ต่อมาคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยสัญญาสองฉบับที่ธนาธรยื่นเปิดเผยก่อนเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. ซึ่งยืนยันว่าธนาธรได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน 191.2 ล้านบาทจริง 

กระทั่งในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้มีมติเสียงข้างมาก ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเงินกู้ 191.2 ล้านบาทของพรรคอนาคตใหม่ว่า เป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 72 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมือง บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ มวลชนได้ทยอยเดินทางมาที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ ตามคำเชิญชวนของแกนนำพรรค ตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 9.00 น. โดยบรรยากาศภายในพรรคมีทั้งการตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกพรรค การขายของที่ระลึก รวมถึงการแสดงดนตรี

ก่อนหน้านี้ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเคลื่อนไหว และประชาชน ได้ร่วมกันลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Change เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ อาทิ ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศ.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  คชาภา ตันเจริญ หรือมดดำ, ตุล ไวฑูรเกียรติ, เสกสรรค์ และวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, วีรพร นิติประภา, สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ ทิชา ณ นคร 

Tags: , , , , ,