สุขภาพและการรักษาอาการป่วยไข้เป็นเรื่องที่รีรอไม่ได้ฉันใด เทคโนโลยีที่ช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยก็รีรอไม่ได้ฉันนั้น เช่นเดียวกับโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาด้วยการมองไปถึงเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้เสมอ รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ เพราะการดูแลสุขภาพมองแค่วันนี้ไม่ได้ 

ในช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 หรือโรคอุบัติใหม่มากมาย สิ่งเหล่านี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าการมองไปยังอีกขั้นของการรักษาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในวงการแพทย์

 โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เกิดขึ้นด้วยแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการรักษา ครอบคลุมส่งเสริมการรักษาในทุกด้าน ผ่านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหลากหลายสาขามากกว่า 300 คน พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับการรักษาระดับพรีเมียมที่ทันสมัยด้วยราคาที่เป็นมิตรเข้าถึงได้ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมากขึ้น

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 มีแนวคิดใหม่ในการรักษาสุขภาพ ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลระดับพรีเมียมอื่นอย่างไร?

 1. โรงพยาบาลพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ (New Affordable Premium) – เนื่องจากโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับพรีเมียม ให้บริการด้วยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในราคาที่สามารถเข้าถึงได้และไม่แพงจนเกินไป ลดความกังวลหรือลังเลใจที่จะเข้ามารับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan ที่มีจำนวนสไลด์ 443 สไลด์, เครื่อง MRI CLINICAL 3.0T TESLA และห้องปฏิบัติการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ CATH LAB AZURION 5 C12

2. การออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalization and Precision) – จะดีแค่ไหนหากเราได้รับการรักษาและการจัดการดูแลแบบ Coordinating Doctor และ Family Doctor ที่ทีมแพทย์ออกแบบการรักษาที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับเรา รวมไปถึงการดูแลรักษาแบบแพทย์ประจำครอบครัวอีกด้วย
นอกจากจะส่งผลดีให้ทีมแพทย์ได้รู้จักคนไข้อย่างลึกซึ้งแล้ว คนไข้ก็จะได้รับการรักษาที่ถูกจุด เฉพาะเจาะจง เพราะร่างกายและการเจ็บไข้ของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ดังนั้น การรักษาโรคเดียวกันในแต่ละคนจึงต้องได้รับการรักษาที่แตกต่างกันออกไป โดยจะมีการออกแบบการรักษาพิเศษผ่านทีมแพทย์เฉพาะทาง แทนที่จะยึดแบบแผนการรักษาโรคนั้นๆ ที่เป็นรูปแบบตายตัว เช่น เมื่อการรักษาจำเป็นต้องมีการส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทางหลายท่าน อาจทําให้ข้อมูลที่ต้องส่งต่อตกหล่นหรือไม่ครบถ้วน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการรักษา มีการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนหรือขาดหายระหว่างแพทย์เจ้าของไข้กับแพทย์เฉพาะทางท่านอื่นๆ

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 จึงออกแบบระบบให้แพทย์ประจำหอผู้ป่วยเป็นแพทย์เจ้าของไข้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วย หากต้องมีการส่งต่อหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ แพทย์เจ้าของไข้จะเป็นผู้ดําเนินการประสานงาน หรือเป็น Coordinating Doctor ซึ่งจะทําให้การรักษาต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คนไข้และครอบครัวจะได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ออกแบบอย่างเหมาะสมเฉพาะแต่ละคน และที่สำคัญ เมื่อแพทย์เป็นผู้ดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด แพทย์จะเป็นผู้ช่วยตรวจสอบเฝ้าระวังการรักษาที่เกินจำเป็น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จําเป็นลดลงอีกด้วย

 3. การใช้เทคโนโลยีจัดการระบบภายในโรงพยาบาล (Digitized Healthcare) – ลดการใช้กระดาษและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการออกแบบการเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดเบื้องต้น เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รวมไปถึงผลการดูแลรักษา โดยจะลดการใช้กระดาษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และที่สำคัญคือลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ (Human Error) ที่ในบางครั้ง การจดบันทึกลงกระดาษแล้วค่อยนำไปบันทึกลงฐานข้อมูลอีกครั้งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

นโยบายการลดการใช้กระดาษ (Paperless Hospital) ส่งผลดีอย่างไรบ้าง?

 1. ด้านสิ่งแวดล้อม – เพราะทางโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 จะเก็บข้อมูลคนไข้ในทุกด้านผ่านระบบเน็ตเวิร์ก เช่น ผลการตรวจเลือด น้ำหนัก และส่วนสูง รวมไปถึงประวัติคนไข้และการรักษา เพื่อลดการใช้กระดาษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา – เมื่อข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บในระบบดิจิทัลและรวมศูนย์ไว้ที่ HIS ของโรงพยาบาล ก็จะลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้มากขึ้น 

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 โรงพยาบาลใหม่แต่เต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและแพทย์เฉพาะทางแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลพรีเมียมครบวงจรขนาดกลาง รองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง มีศูนย์การรักษาทั้งหมด 22 ศูนย์ ซึ่งครอบคลุมการรักษาในทุกด้าน ตั้งอยู่ใจกลางซอยสุขุมวิท 62 บนพื้นที่รวม 6.5 ไร่ครึ่ง 

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงเศษเสี้ยวแนวคิดใหม่ในการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และเทคโนโลยีทันสมัยที่มองไปถึงอนาคตเท่านั้น หากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง https://bit.ly/3CFykbY หรือ Facebook Fanpage: โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62

Tags: , , , ,