การใช้ชีวิตของคนกรุงเทพฯ คุ้นเคยกับร้าน 24 ชั่วโมงมาโดยตลอด ทั้งร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งแทบไม่เคยจินตนาการเลยว่าร้าน 24 ชั่วโมงจะมีช่วงเวลาปิดหรือไม่ได้เปิด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามด้วยประกาศของกรุงเทพมหานครที่สั่งให้ปิดร้านค้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 24.00 – 05.00 น. เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ตามด้วยการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล ที่ห้ามออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นภาพร้านค้า 24 ชั่วโมง ที่มีช่วงเวลาปิดหรือไม่ได้เปิด 24 ชั่วโมงเหมือนกัน 

ภาพ : รวินทร์ สุจฉายา

Tags: