นับตั้งแต่วันที่โลกเรารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า อินเตอร์เน็ต (Internet) การหาข้อมูลต่างๆ ก็กลายมาเป็นเรื่องง่าย ผู้คนสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจนักหากเราจะเห็นเด็กประถมมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ที่ดูยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม

เมื่อโลกหมุนไวขึ้นกว่าเดิม แนวคิดและองค์ความรู้บางอย่างที่เคยถูกให้การยอมรับในช่วงเวลาหนึ่ง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจมีชุดความคิดใหม่ที่สามารถมาหักล้างแนวคิดเดิมลงไปได้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) คือการรู้ว่าทักษะใดที่ไม่จำเป็นต่อคุณแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในอนาคต

แน่นอนว่าการจัดระบบความคิดนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะเป็นเรื่องของนามธรรม ในบางครั้งเราจึงไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า แนวคิดหรือองค์ความรู้ไหนที่ไม่จำเป็นต่อคุณอีกต่อไปแล้ว ทริกในการตามหาองค์ความรู้ที่หมดอายุ ก็คือการสำรวจตัวเองดูว่า ชุดความคิดใดที่กำลังสร้างปัญหาให้กับคุณมากกว่าประโยชน์

ยกตัวอย่าง หากคุณเป็นคนที่มีชุดความคิดว่าการเข้าไปทำงานในออฟฟิศเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่หากบริษัทของคุณมีนโนยบายให้สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ และสำหรับคุณการทำงานทั้งสองแบบให้ประสิทธิภาพในการทำงานเท่ากัน เว้นแต่ว่าการทำงานในออฟฟิศที่คุณเชื่อมั่นทำให้คุณเสียทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาในการเดินทาง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานโดยไร้ออฟฟิศ จึงอาจเป็นสิ่งที่คุณควรทำมากกว่า 

ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันที่คนเราจะยอมละทิ้งชุดความคิดเดิมของตัวเองลง แต่บริษัทซอฟแวร์สัญชาติออสเตรเลียอย่าง ‘Atlassian Corporation’เคยตีพิมพ์บทความว่า อีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ผู้คนลืมทักษะเดิมๆ คือการให้เขาเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ดีกว่าทับลงไป เพราะกลไกของสมองเรามักจะเลือกวิธีที่คิดว่าดีที่สุดอยู่เสมอ 

ในบางครั้งการเรียนรู้ทักษะใหม่ และลืมทักษะเดิมจึงอาจเกิดขึ้นได้พร้อมๆ กัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในอนาคตคือการที่รู้ว่า ทักษะใดยังคงเป็นที่ต้องการ และทักษะชุดความคิดเช่นใดล้าหลังไปแล้ว เพื่อที่จะสามารถเป็นบุคคลที่มีพื้นที่ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคตข้างหน้า

 

ภาพ:  AFP

ที่มา: 

https://medium.com/the-ascent/how-to-unlearn-bad-habits-c1919731679f 

https://www.atlassian.com/blog/productivity/a-field-guide-to-unlearning 

Tags: , , ,