“วันนี้ต้องพูดตรงๆ ว่าเชียงใหม่ร้างแล้ว”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุดที่ยาวนาน สร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวชะงักงัน ผู้คนตกงาน ขาดรายได้ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตทุกด้าน ขณะที่ภาครัฐที่ควรเป็นที่พึ่ง กลับล้มเหลวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องวัคซีนและการเยียวยา ทั้งไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหมุดหมายของนักเดินทาง ที่ในยามปกติจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะครึ่งแรกของปี 2564 เชียงใหม่สูญรายได้ไปแล้วกว่า 60,000 ล้านบาท

The Momentum พาลงพื้นที่สำรวจเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว ร่วมฟังเสียงจากผู้ประกอบการและคนตัวเล็กๆ ที่ประกอบอาชีพอย่างยากลำบากในห้วงเวลาของวิกฤตครั้งนี้ กับความหวังของการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เลื่อนลอย และยังไม่รู้เลยว่า แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่ตรงไหน

Tags: , , , , ,