ภาพประทับใจจากเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค