วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ปรับตัวลง -12.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสแรกของปี 63 ที่ -2% รวมครึ่งปีแรก เศรษฐกิจไทย -6.9% 

โดยเศรษฐกิจไทย ได้ถือว่าเข้าสู่ภาวะถดถอย ตั้งแต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมาแล้ว จากการหดตัวของ GDP รายไตรมาส ติดต่อกัน 2 ไตรมาส เมื่อรวมไตรมาสที่ 2/63 นี้จึงถือเป็นการหดติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 2/63 ที่ผ่านมา ถือเป็นไตรมาสที่เศรษฐกิจไทย ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 22 ปี ตั้งแต่เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง ในปี 2540 ที่ตอนนั้นเศรษฐกิจไทยติดลบหนักสุดถึง 12.5%

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างหนักในไตรมาสนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ

การบริโภคภาคเอกชน -6.6% จากการลดลงของฐานรายได้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรายการที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น การซื้อรถยนต์ –43% การใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้า -21.4% การใช้จ่ายในร้านอาหารและโรงแรม -45.8% การใช้จ่ายเพื่อซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -17.1% แต่พบว่าการใช้จ่ายเพื่อค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น 3.8%

ด้านการส่งออก พบว่ามูลค่าการส่งออกของไทยในไตรมาส 2/63 ลดลงเป็น -17.8% ส่วนการนำเข้าลดลงเป็น –23.4%

เรียกได้ว่า ช่วงที่มีการปิดเมืองจากการระบาดของโควิด-19 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และภาคการค้าต่างประเทศ ทุกตัวติดลบหมด อีกทั้งยังถูกซ้ำเติมจากภาวะสงครามการค้า รวมถึงภัยแล้ง ขณะที่การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นตัวช่วยพยุงเศรษฐกิจเพียงปัจจัยเดียวที่เหลืออยู่เท่านั้น

ในด้านการผลิต ภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางสูงที่สุด โดยสาขาโรงแรมและร้านอาหาร ไตรมาสที่ 2/63 หดตัวถึง -50.2% และรายได้รวมจากการท่องเที่ยวหายไปถึง -97.1% โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือเพียง 6.51% เท่านั้น

ขณะที่ภาคการขนส่งโดยรวม หดตัว -38.9% หากคิดเฉพาะการขนส่งทางอากาศ พบว่าหดตัวสูงถึง -89.6%

สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปี 63 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าจะติดลบในช่วง (-7.8%) – (-7.3%) เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจ-การค้าโลก และผลจากโควิด-19 ในประเทศ ขณะที่ปัญหาภัยแล้ง ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ต้องจับตาเช่นกัน

สถาบันวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายสำนักคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2/63 น่าจะเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุด และจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวนับจากนี้ หากไม่มีการระบาดครั้งใหญ่เพิ่มเติม

Tags: ,