วันนี้ (13 พ.ค. 2563) ที่กระทรวงแรงงาน นางสาวสุรินทร์ พิมพา ประธานสหภาพแรงงานกิจการสิ่งทอนครหลวง นำตัวแทน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน แรงงานข้ามชาติ และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ของบริษัทถุงเท้าแห่งหนึ่ง และเครือข่ายแรงงานกลุ่มย่านสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีลูกจ้างกว่า 180 ชีวิตถูกนายจ้างลอยแพนานกว่า 2 เดือน โดยนายจ้างอ้างผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 จึงไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้าง อีกทั้งบริษัทหักเงินเดือนแต่กลับไม่นำส่งเงินประกันสังคมให้ลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิช่วยเหลือรักษาพยาบาล

โดยกลุ่มแรงงานได้มีการนำปิ่นโตใส่ข้าวเปล่าคลุกน้ำปลา มานั่งกินที่หน้าห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เพื่อสื่อให้เห็นว่า กำลังจะอดตายด้วย

นางสาวสุรินทร์ กล่าวว่า บริษัทถุงเท้าดังกล่าว มีพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานชาวเมียนมา กว่า 180 คน ที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินค่าจ้างให้กับพนักงานไม่ตรงตามวันที่กำหนดไว้และน้อยกว่าค่าแรงที่ต้องได้รับจริง ทั้งยังสั่งพนักงานให้หยุดงานด้วยวาจาในหลายแผนก ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่มีการติดประกาศให้พนักงานทราบ โดยให้พนักงานสลับกันมาทำงาน และไม่มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยที่ชัดเจน ทั้งยังไม่ชี้แจงเหตุผลให้พนักงานทราบ

นอกจากนี้ ยังพบว่า บริษัทไม่นำส่งเงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ทั้งที่มีการหักเงินเงินสมทบจากลูกจ้างเป็นประจำทุกเดือน นาน 7 เดือน ส่งผลทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับ และนำไปสู่การขาดสิทธิในการรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม ตามมาตรา 33 กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

Tags: , ,