ที่เกาหลีใต้ วันที่ 19 เมษายน 1960 เป็นวันที่นักศึกษานำขบวนประท้วงใหญ่ในโซล เพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีอีซึงมันลาออกจากตำแหน่ง หลังอยู่ในตำแหน่งนาน 12 ปี ท่ามกลางข้อกล่าวหาคอร์รัปชันและโกงการเลือกตั้ง เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งของอีซึงมัน ในวันที่ 27 เมษายน ก่อนจะลี้ภัยไปฮาวาย ระหว่างการปะทะมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 186 ราย เกือบ 90% อายุต่ำกว่า 30 ปี และมีผู้บาดเจ็บร่วม 6,000 คน

วานนี้ ในงานรำลึกครบรอบ 60 ปี ‘การปฏิวัติ 19 เม.ย.’ มุนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ยื่นขอให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเอกสารที่บันทึกประวัติศาสตร์การปฏิวัติ 19 เมษายน 1960 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงจิตวิญญาณในการปฏิวัติ และส่งต่อจิตวิญญาณดังกล่าวให้กับมนุษยชาติ

มุนแจอิน ชี้ด้วยว่า การปฏิวัติเมื่อวันที่ 19 เมษายน นั้น เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยครั้งแรก นับแต่ประเทศได้เอกราช หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา และยังถือเป็นจุดกำเนิดของการลุกฮือของนักศึกษาทั่วโลกด้วย 

“นี่คือรากฐานที่มั่นคงของประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลี” มุนแจอินระบุ

สำหรับโครงการมรดกความทรงจำของโลกของยูเนสโก เป็นการอนุรักษ์มรดกทางเอกสารที่มีการบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือสื่อผสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางความคิด การค้นพบหรือความสำเร็จของสังคมมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุรักษ์ ช่วยให้สาธารณะสามารถเข้าถึงเอกสารมรดกได้ และเพิ่มความตระหนักถึงการมีอยู่และความสำคัญของมรดกทางเอกสารนั้น

ประเทศเกาหลีใต้มีสิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้วหลายชิ้น อาทิ บันทึกเหตุการณ์ลุกฮือ 18 พ.ค. ที่กวางจู, จดหมายเหตุราชวงศ์โชซอน ฯลฯ

สำหรับประเทศไทย มีสิ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นความทรงจำแห่งโลกทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่ จารึกพ่อขุนรามคำแหง, เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม (พ.ศ. 2411-2453), จารึกวัดโพธิ์, บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, 100 ปีแห่งการบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ และฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับ

อ้างอิง

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/04/356_288150.html

https://www.researchgate.net/publication/326378739_Global_Significance_of_the_April_19_Revolution_in_South_Korea 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125637

ภาพ: Unknown author / Public domain via Wikipedia

Tags: , , ,