ชวน ดร.ศิลป์ชัย เชาวน์เจริญรัตน์ แห่งเพจ ‘ศาสนวิทยา’ คุยกันเรื่องศาสนาและการจัดการของรัฐ แค่ไหนถึงจะพอเหมาะพอดี