ศูนย์วิจัย Pew เปิดเผยผลการศึกษาว่า 4 ใน 10 คน ของคนรุ่นมิลเลนเนียลส์ (อายุ 23-38 ปี) ในสหรัฐอเมริกา ไม่นับถือศาสนาใด พวกเขาบอกว่าตนเองไม่มีศาสนา แต่ถูกระบุว่าเป็นชาวคริสต์ แม้ยังไม่ชัดเจนว่า การปฏิเสธศาสนาของคนหนุ่มสาวจะเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวหรือถาวร แต่จากหลักฐานที่มากขึ้นทุกทีแสดงให้เห็นว่า คนเจเนอเรชันต่อจากนี้ อาจละทิ้งศาสนาตลอดไป

การวิจัยทางสังคมศาสตร์บอกเรามานานแล้วว่า ความสัมพันธ์ของชาวอเมริกันกับศาสนามีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ นั่นคือ เติบโตมากับศาสนา เริ่มเอาใจออกห่างในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น แล้วกลับมาหาศาสนาอีกครั้งเมื่อมีคู่และสร้างครอบครัวของตนเอง แต่กับชาวมิลเลนเนียลส์ แม้พวกเขาจะผ่านหลักไมล์สำคัญของชีวิตมาแล้ว แต่ก็มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่แสดงว่าพวกเขามีความสนใจทางศาสนา

การศึกษาระดับชาติล่าสุดจากสถาบันวิสาหกิจอเมริกันเพื่อการวิจัยนโยบายสาธารณะ สำรวจชาวอเมริกันกว่า 2,500 คน พบว่ามีไม่กี่เหตุผลที่ชาวมิลเลนเนียลส์อาจไม่กลับไปนับถือศาสนาอีก นั่นคือ หนึ่ง ชาวมิลเลนเนียลส์มักจะไม่ผูกพันกับศาสนาตั้งแต่แรก ทำให้พวกเขาไม่ได้พัฒนาลักษณะนิสัยหรือการสมาคมที่จะทำให้พวกเขากลับสู่ชุมชนศาสนาได้ง่ายขึ้น สอง ชาวมิลเลนเนียลส์มีแนวโน้มมีคู่ที่ไม่มีศาสนาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้โลกทัศน์ทางโลกแข็งแกร่งขึ้น และ สาม มุมมองที่เปลี่ยนไปของความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและศาสนา ที่ทำให้พ่อแม่รุ่นใหม่คิดว่า ศาสนาไม่มีความจำเป็นต่อลูกของพวกเขา

แม้ชาวมิลเลนเนียลส์กับศาสนาจะไม่สามารถไปด้วยกันได้ แต่พวกเขาไม่ได้เริ่มด้วยตนเอง กลับเป็นพ่อแม่ของพวกเขาที่เลี้ยงดูลูกมาโดยไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ กับองค์กรศาสนา ซึ่งตรงกับการสำรวจของ AEI ที่ระบุว่า ชาวมิลเลนเนียลส์ 17% บอกว่า ตนเองไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมากับศาสนา เปรียบเทียบกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ที่บอกแบบเดียวกันเพียง 5% นอกจากนี้ ชาวมิลเลนเนียลส์ 32% ยังบอกด้วยว่า เคยไปเข้าร่วมบริการทางศาสนารายสัปดาห์กับครอบครัวในตอนที่พวกเขายังเด็ก ขณะที่ชาวเบบี้บูมเมอร์บอกแบบเดียวกัน 49%

การเป็นหรือไม่เป็นศาสนิกชนของพ่อแม่มีอิทธิพลอย่างมากต่อนิสัยทางศาสนาและความเชื่อของลูกในเวลาต่อมา ในการศึกษาของศูนย์วิจัย Pew ประจำปี 2016 พบว่า การเลี้ยงดูในครอบครัวที่พ่อแม่นับถือศาสนาเดียวกัน ก็ยังคงทำให้ลูกนับถือศาสนานั้นในวัยผู้ใหญ่ อย่างเช่น คน 84% ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อแม่ที่เป็นโปรเตสแตนท์ เมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ยังคงเป็นโปรเตสแตนท์อยู่ คล้ายกันกับคนที่ถูกเลี้ยงดูโดยไม่มีศาสนา ก็มีความเป็นไปได้น้อยที่พวกเขาจะนับถือศาสนาอะไรเมื่อโตขึ้น ในการศึกษาเดียวกันนี้ของศูนย์วิจัย Pew เองก็พบว่า คน 63% ที่เติบโตมากับพ่อแม่ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ ก็จะยังเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีศาสนา

อย่างไรก็ตาม มิลเลนเนียลส์ผู้เติบโตมากับศาสนาก็อาจไม่กลับไปหาศาสนาด้วยเช่นกัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในทศวรรษ 1970 ชาวอเมริกันที่ไม่มีศาสนาทั้งหมดมีคู่ที่นับถือศาสนา และบ่อยครั้งที่คู่ของพวกเขาชักนำให้พวกเขากลับสู่การปฏิบัติทางศาสนา แต่ปัจจุบันนี้ ตัวเลขของชาวอเมริกันที่ไม่ฝักใฝ่ศาสนาเพิ่มมากขึ้นและพวกเขาก็จับคู่กันเอง นอกจากนี้ ความเฟื่องฟูของการเดทออนไลน์ ก็ทำให้เกิดคู่รักที่ไม่ฝักใฝ่ศาสนาเพิ่มมากขึ้นด้วย โดย 74% ของชาวมิลเลนเนียลส์ที่ไม่เข้าศาสนาใดมีคู่ที่ไม่มีศาสนาด้วยเช่นกัน ขณะที่พวกเขามีคู่เป็นคนมีศาสนาแค่ 26% เท่านั้น

 

ที่มา:

 

ที่มาภาพ : Carlos Barria/REUTERS

Tags: , ,