วีแกนที่มีจริยธรรม (Ethical Vegans) คล้ายกับวีแกนปกติที่กินแต่พืช ต่างกันตรงที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทารุณสัตว์ทุกรูปแบบด้วย ไม่ว่าจะเป็นการไม่สวมเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์หรือหนังสัตว์ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดลองกับสัตว์

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2020 ศาลสหราชอาณาจักรประกาศว่า ลัทธิการกินอาหารวีแกนอย่างมีจริยธรรม (ethical veganism) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกับศาสนา ซึ่งกฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองประชาชนจากการถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานและที่อื่นๆ

คำตัดสินนี้มีขึ้นหลังจากที่ จอร์ดี คาซามิตจานา อ้างว่าตนเองถูกไล่ออกจากงานในองค์กรด้านสิทธิสัตว์ที่ชื่อ League Against Cruel Sports หลังจากที่เขาเปิดเผยต่อเพื่อนร่วมงานว่ากองทุนเงินบำนาญขององค์กรถูกนำไปลงทุนในบริษัทที่ทำการทดลองในสัตว์และเขายังอ้างการเป็นวีแกนอย่างมีจริยธรรมของตนเองอีกด้วย

ศาลตัดสินว่า การเป็นผู้ที่กินอาหารวีแกนอย่างมีจริยธรรมของเขาได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โดยการเป็นวีแกนที่มีจริยธรรมเป็นความเชื่อทางศาสนาและปรัชญาที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติ

ในสรุปคำตัดสินของผู้พิพากษาโรบิน โพสเทิล ระบุว่า ลัทธิวีแกนที่มีจริยธรรมเข้าข่ายความเชื่อทางปรัชญาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคของสหราชอาณาจักร หรือ The Equality Act 2010  ตามกฎหมายนี้ ความเชื่อที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องเข้าข่ายหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง ซึ่งรวมถึงการเคารพสังคมประชาธิปไตย ไม่ขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่ขัดแข้งกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่น

ขณะที่ League Against Cruel Sports กล่าวกับสกายนิวส์ว่า เป็นองค์กรที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และเหตุที่ไล่คาซามิตจานาออกเป็นเพราะเขากระทำความผิดร้ายแรง นอกจากนี้แม้คำตัดสินของศาลจะมีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความผิดที่ทำให้เขาถูกไล่ออก

ด้านคาซามิตจานายินดีกับคำตัดสิน เขาบอกว่าคนรอบตัวต่างสนับสนุนตนเอง เพราะว่าพวกเขาเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติจากการเป็นวีแกนที่มีจริยธรรม

ปีเตอร์ ดาลีย์ ทนายความของคาซามิตจานา กล่าวว่า คำตัดสินของศาลที่ยอมรับว่า ลัทธิวีแกนที่มีจริยธรรมมีคุณสมบัติที่ต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจะส่งผลอย่างสำคัญต่อการจ้างงานและที่ทำงาน การศึกษา การขนส่ง และบทบัญญัติต่อสินค้าและบริการต่างๆ

ศาลเตรียมพิจารณาในประเด็นต่อไปว่า คาซามิตจานา ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องวีแกนที่มีจริยธรรมของเขาหรือไม่ 

ศาสนาและความเชื่อเป็นหนึ่งในเก้าของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาค ข้ออื่นๆ ได้แก่ อายุ ความพิการ เพศสภาพ การสมรส การตั้งครรภ์และความเป็นมารดา เชื้อชาติ เพศและเพศวิถี

ที่มา:

https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2020/01/03/ethical-veganism-is-a-protected-class-akin-to-religion-in-the-u-k-after-a-landmark-ruling/

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jan/03/ethical-veganism-is-a-belief-protected-by-law-tribunal-rules

ภาพ : เฟซบุ๊กของจอร์ดี คาซามิตจานา

Tags: , , ,