วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในงานเสวนา ‘เลือกตั้งครั้งต่อไป ประเทศไทยเอาไงต่อ?’ ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีปัญหาจริง ไม่ว่าจะเป็นการที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อำนาจในการเห็นชอบผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอำนาจในการ ‘ให้คำแนะนำ’ ในการเลือกบุคคลเข้าทำงานในองค์กรอิสระ รวมทั้งอำนาจในการพิจารณาแก้ไขหรือไม่แก้ไขกฎหมายต่างๆ ทว่าในการแก้ไขกฎหมายในมาตราต่างๆ เหล่านั้น จำเป็นต้องอาศัยเสียงของ ส.ว. ถึง 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 เสียง และจากสถานการณ์ที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่า ส.ว. ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนการแก้ไข

“งานเสวนาวันนี้เรามาพูดถึงอนาคต พูดถึงความหวังที่จะแก้ปัญหาที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องปัญหารัฐธรรมนูญ ผมเห็นด้วยกับทุกท่านที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาและต้องแก้ไข แต่มันต้องอาศัยเสียงของ ส.ว. ซึ่งที่ผ่านมา พวกเขาไม่เอาด้วยจะให้ทำอย่างไร

“พวกเราจะต้องไม่หยอดอะไรที่จะเกิดความขัดแย้งเพิ่มเติม ไม่หยอดอะไรที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น ผมมองว่าเราต้องมีความยืดหยุ่น ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกันได้ ผมเห็นด้วยว่าอำนาจในการเลือกนายกฯ ของ ส.ว. เป็นสิ่งที่ไม่สมควร แต่รัฐธรรมนูญมันปิดล็อกไว้ไม่ให้แก้ รัฐธรรมนูญบอกว่าต้องได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ดังนั้น เราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริง ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด”

สำหรับประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งครั้งหน้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือการสร้างประชาชนที่มีคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยี และดูแลสิ่งแวดล้อม

“พรรคประชาธิปัตย์จะทำสามนโยบายหลักเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เราจะสร้างคนผ่านแนวคิดเรียนดี เรียนฟรี และมีคุณภาพ อีกทั้งพรรคจะพัฒนาเทคโนโลยี โดยหากได้เป็นรัฐบาล พรรคจะสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีตั้งแต่ในระดับการศึกษา และสุดท้ายสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่สำคัญมาก ที่เห็นได้ชัดคือในอนาคต กรุงเทพฯ อาจจมอยู่ใต้น้ำก็ได้ ดังนั้น ผมขอเน้นย้ำว่าทั้งสามประเด็นคือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญ”

Tags: , ,