เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ว่าทางคณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยขอให้แก้ไขข้อกฎหมายทั้งหมด 11 มาตรา และเพิ่มอีก 1 มาตรา เพื่อการกำหนดมาตรการกำกับดูแลใบกระท่อมในบางกรณี

ขณะที่มีความพยายามแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับใบกระท่อม ในเวลาเดียวกันนี้ โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ใบกระท่อมของ ศรัณยู ประชากริช หรือ ‘บีม ศรัณยู’ นักแสดงที่ไลฟ์สดเคี้ยวใบกระท่อมขณะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การขับรถ ขับเรือ หรือคลิปที่ใช้หัวเข่าขับรถ ทำให้ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการใช้พืชกระท่อมที่เพิ่งถูกปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2564

ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภามีมติขอแก้ไข มาตรา 25 เรื่องสถานที่ห้ามขายใบกระท่อม จากเดิมที่ระบุว่า ‘ผู้ใดที่ต้องการขายในเชิงอุตสาหกรรม และปริมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง จำเป็นที่จะต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว’ เปลี่ยนเป็นเพิ่มข้อบังคับห้ามขายผ่านทางช่องออนไลน์ และขอแก้ไขมาตรา 34 กำหนดโทษเป็น 2 เท่า สำหรับการขายใบกระท่อมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีที่กำลังให้นมบุตร หรือขายในสถานที่ห้ามขาย และทาง ส.ว. ได้ส่งคืนกฎหมายให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบในประเด็นที่ ส.ว. ขอแก้ไขเพิ่มเติม

สมศักดิ์ เทพสุทิน ระบุว่า ตนอาจจะเป็นหนึ่งในกรรมาธิการร่วมด้วย เพื่อให้ร่างกฎหมายผ่านไปได้อย่างราบรื่น ตอนนี้กรอบเวลาการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมยังไม่แน่ชัด แต่ยืนยันว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายให้เร็วที่สุดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ เพราะร่างดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและเกษตรกรรายย่อยที่สร้างรายได้จากพืชสมุนไพรดังกล่าว

ซึ่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 27 วันนี้ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย แย้งร่าง พ.ร.บ.พืชใบกระท่อม ของ ส.ว. ระบุว่า การจำกัดไม่ให้ซื้อขายพืชใบกระท่อมทางออนไลน์ถือเป็นการปิดกั้นการเติบโตไม่ให้พืชใบกระท่อมเป็น ‘พืชเศรษฐกิจใหม่ได้’ เนื่องจากองค์ความรู้ในการแปรรูปของพี่น้องประชาชนได้ถูกพัฒนาไปมากจนสามารถขายส่งได้แล้ว การปิดกั้นช่องทางการขายจะบีบให้ผู้ค้ารายย่อยทำธุรกิจได้ลำบากขึ้นกว่าเดิม การแก้ไขมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเป็นโทษมากกว่าประโยชน์

“ส.ว. เคยกินใบกระท่อมหรือไม่ เคยศึกษาหรือไม่ คนภาคใต้เริ่มมีเศรษฐกิจดีขึ้น ส่งขายไปทั่วประเทศ เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น จากเดิมที่ทำนา 10 ไร่ ตอนนี้แบ่งมาปลูกพืชกระท่อม 1 ไร่ 250 ต้น แค่นี้ก็มีรายได้ประจำวันแล้ว จึงไม่อยากให้สภาเรารับการแก้ไขของ ส.ว.”

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. พรรคก้าวไกล ระบุว่าตนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 24 ที่ห้ามไม่ให้ขายน้ำต้มใบกระท่อม และห้ามขายผลิตภัณฑ์ใบกระท่อมแปรรูป ก่อนเปรียบเปรยว่าเหมือน ส.ว. กำลังอนุญาตให้ชาวนาขายข้าวสาร แต่ไม่ยอมให้ขายข้าวหุง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไรนัก

ส่วนประเด็นเรื่องการห้ามขายทางออนไลน์ ส.ส. จากพรรคก้าวไกล ระบุว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกับ ส.ส. อีกหลายพรรคการเมือง แทนที่จะปิดกั้นการขายทางออนไลน์ ควรปรับวิธีการคัดกรองผู้ซื้อจะดีกว่า โดยเสนอให้มีระบบยืนยันตัวตนก่อนซื้อ จัดวางระบบให้เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เพราะปัจจุบันการทำธุรกิจจำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ การออกกฎห้ามขายผ่านทางออนไลน์จะยับยั้งไม่ให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของพืชใบกระท่อม

หลังจบการอภิปราย ที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับการที่ ส.ว. แก้ไขเพิ่มเติมด้วยเสียง 273 เสียง เห็นด้วย 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง โดยกระบวนการหลังจากนี้คือตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วมกันของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา ร่างแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. … จำนวน 20 คน ต่อไป

ที่มา

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6865825 

https://www.youtube.com/watch?v=vE8zqeR-om8 

 

ภาพ: รัฐสภา

Tags: , , , , ,