คงไม่เกินความคาดหมายของหลายคน เมื่อได้เห็นรายชื่อ ส.ว.แต่งตั้ง ที่หากไปนั่งไล่ก็พบว่ามีนายพลทหารและตำรวจอยู่มากโข และอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือ มากกว่าครึ่ง มาจาก “แม่น้ำ 5 สาย”

จากการประกาศรายชื่อส.ว. ทั้ง 250 คน ซึ่งได้มาจากคณะกรรมการสรรหา ส.ว. 400 คนคัดเลือกโดย คสช. ให้เหลือเพียง 194 คน โดยตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพ อีก 6 คน และที่เหลืออีก 50 คนมาจากการเลือกกันเอง โดยกกต. เป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือก 200 คน จากนั้นคัดเลือกโดย คสช. ให้เหลือเพียง 50 คน

ผลออกมาพบว่า ส.ว. 250 คน เป็นบุคคลที่มาจาก ‘แม่น้ำ 5 สาย’ อันประกอบไปด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รัฐบาล สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จำนวน 134 คน และที่เหลือ 116 คน มาจากทั้งข้าราชการคณะทำงานอื่นๆ ในรัฐบาลคสช. อดีตทหาร ตำรวจ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ บุคคลใกล้ชิด (พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม–น้องชายของนายวิษณุ เครืองาม) และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (นายประมาณ สว่างญาติ –เกษตรกรดีเด่น)

ซึ่งส.ว. ทั้ง 250 นี้ จะมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี และในวาระเริ่มแรกจะมีอำนาจให้ความเห็นชอบผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้ด้วย ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 272 แห่งรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560

Tags: , ,