วันนี้ (23 พฤษภาคม 2567) ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ผลการประชุม มีมติเสียงข้างมาก 6 เสียงต่อ 3 เสียง ‘รับคำร้อง’ กรณีประธานวุฒิสภารับคำร้องจากมาชิกวุฒิสภา 40 คน เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงหรือไม่ ไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ‘ไม่มี’ คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี

โดยศาลฯ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและให้นายกรัฐมนตรียื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลฯ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง ส่วนกรณีของพิชิต ชื่นบาน ศาลฯ เห็นว่าไม่มีเหตุให้วินิจฉัย เนื่องจากได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับกรณีคดีความที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลโดยตรงจากการที่เศรษฐาได้แต่งตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่รู้ว่าพิชิตนั้นมีคุณลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งให้จำคุกเป็นเป็นเวลา 6 เดือน ไม่รอลงอาญา จากคดี ‘ถุงขนม 2 ล้านบาท’

Tags: , ,