นับแต่มีประกาศใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งกำหนดกรอบเวลาว่าจะต้องประกาศผลเลือกตั้งให้ได้ภายใน 150 วัน ซึ่งวันสุดท้ายก็ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ (เช่น การเปลี่ยนไปยึดกฎหมายอีกมาตราที่ระบุว่าให้ประกาศผลการเลือกตัั้งภายใน 60 วันหลังวันเลือกตั้งซึ่งจะตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) อย่างน้อยภายในสัปดาห์นี้ เราจะเริ่มได้รู้ผลการเลือกตั้ง “อย่างเป็นทางการ” อย่างน้อย 95%

ซึ่ง กกต. และ คสช. ได้วางปฏิทินการเมืองของสัปดาห์นี้เอาไว้แล้ว ดังนี้

7 พฤษภาคม 2562             กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. เขต อย่างเป็นทางการ 95%

8 พฤษภาคม 2562(เช้า)   ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติเรื่องการคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์

8 พฤษภาคม 2562 (บ่าย) กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์

10 พฤษภาคม 2562          ประกาศรายชื่อ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน

22 พฤษภาคม 2562          วันสุดท้ายของการเปิดประชุมสภานัดแรก (15 วันหลังประกาศผลเลือกตั้ง)

 

 

Tags: , , , , ,