วันที่ 5 กรกฎาคม 2022 ณ การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable Development) หนึ่งสิ่งน่าสนใจของการประชุมครั้งนี้คือการเชิญ aespa (เอสป้า) ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่มีคอนเซ็ปต์วงแบบเมตาเวิร์ส หรือ ‘จักรวาลนฤมิต’ มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะตัวแทนกลุ่มคนเจนแซด (Generation Z)

เหตุผลที่องค์การสหประชาชาติเชิญ aespa เข้าร่วมการประชุม อาจเป็นเพราะคอนเซ็ปต์เมตาเวิร์สของวง aespa ที่ทางค่ายต้นสังกัดอย่าง SM Entertainment ได้สร้างโลกเมตาเวิร์สขึ้นมาตั้งแต่ปี 2020 ในชื่อ กวังยา (KWANGYA) สถานที่ที่ร่างปัญญาประดิษฐ์ของสมาชิกในวงทั้ง 4 คนอาศัยอยู่ โดยศิลปินตัวจริงและร่างปัญญาประดิษฐ์ของพวกเธอจะสามารถโปรโมตเพลงและทำกิจกรรมต่างๆ ได้พร้อมกันทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยกวังยาเป็นพื้นที่ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่กับมนุษย์จะพบกัน ทำให้ช่องว่างของความจริงกับโลกเสมือนจริงขยับชิดกันมากขึ้น จนวงดนตรีดังกล่าวกลายเป็นภาพจำในการเล่นกับเมตาเวิร์ส

การประชุมของ UN มีประเด็นที่เอ่ยถึงความพยายามของมนุษย์ในการสร้างโลกเสมือนจริงกับการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ ’Next Generation to the Next Level’ ซึ่ง สุริยา จินดาวงษ์ รองประธานสภาเศรษฐกิจและสังคมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ กล่าวถึงศิลปินกลุ่มดังกล่าวว่า เราสามารถเรียนรู้บทเรียนบางอย่างได้จากศิลปินวง aespa ที่ทำให้ตัวตนกับอัตลักษณ์ของสมาชิกในวงซึ่งเต็มไปด้วยแตกต่าง สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งผ่านท่าเต้นและการแสดงของพวกเธอ ก่อนอธิบายความหมายแต่ละตัวอักษรของวงเชื่อมกับหัวข้อที่จะพูดคุยในการประชุม ดังนี้

a (All) การพัฒนาในทุกๆ ด้าน

e (Equity and Empowerment) ความเสมอภาคและการส่งเสริมสิทธิเท่าเทียม

s (Sustainability and Synergy) การร่วมมือกันอย่างยั่งยืน

p (Planet and People) โลกและผู้คน

a (Architecture) สถาปัตยกรรม

การเชิญศิลปินหญิงขึ้นกล่าวในงานคล้ายกับการแสดงจุดยืนตามตัวอักษร e เพราะปัจจุบันยังมีเด็ก เยาวชน และผู้หญิงอีกมากที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เสมอภาคในสังคม นอกจากนี้ aespa คือตัวแทนคนรุ่นใหม่ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นการเรียกร้องให้ผู้คนหันมาสนใจปัญหาน้อยใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม

จีเซล (Giselle) หนึ่งในสมาชิก aespa เริ่มกล่าวสุนทรพจน์ด้วยการแสดงความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ก่อนเอ่ยถึงจุดเริ่มต้นของ aespa ที่โปรโมตวงพร้อมกันทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเมตาเวิร์ส พวกเธอคือตัวแทนของวงที่อยู่ในโลกแห่งความจริง ขณะเดียวกันก็มีสมาชิกอีก 4 คน ในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า ae อยู่ในโลกเมตาเวิร์ส จนทำให้คนทั่วไปมักเรียกพวกเธอว่า ‘เกิร์ลกรุ๊ปเมตาเวิร์ส’ (Metaverse Girl Group)

สุนทรพจน์ของจีเซลคือการย้ำเตือนถึงการพัฒนาโลกแห่งความเป็นจริงให้ยั่งยืน ท่ามกลางความวุ่นวายของพลวัตสังคมโลก ผู้คนพยายามสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเรียกกันว่าเมตาเวิร์ส แต่เมตาเวิร์สจะสมบูรณ์ไม่ได้เลย หากโลกแห่งความจริงยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เพราะเมตาเวิร์สคือภาพสะท้อนที่ทำให้เรามองเห็นถึงความเป็นจริง จึงต้องถามตัวเองว่าพวกเราได้พยายามทำให้โลกแห่งความจริงเป็นโลกที่ดีที่สุดมากพอแล้วหรือยัง

หากโลกแห่งความจริงยังคงไร้ความมั่นคง เมตาเวิร์สก็ยากที่จะเข้าใกล้คำว่าสมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราอาจจะต้องทุ่มความสนใจไปยังการสร้างความยั่งยืนในโลกแห่งความจริง การสร้างระบบนิเวศที่มั่นคง การสร้างโอกาสในการเข้าถึงความเท่าเทียมทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ทุกคน เพราะถ้าโลกแห่งความจริงยังไม่มั่นคง เมตาเวิร์สก็ไม่สามารถสะท้อนภาพใดๆ ออกมาได้

การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงถือเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างเร่งด่วน การเริ่มทำในตอนนี้จะทำให้คนรุ่นถัดๆ ไป สานต่อสิ่งที่มีอยู่เพื่อโลกใบนี้ ส่วนหน้าที่ของเธอและ aespa คือการเชื่อมต่อคนจากรุ่นสู่รุ่นผ่านบทเพลง มุ่งมั่นรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองต่อไป ด้วยการทำงานที่จะย้ำเตือนว่า โลกแห่งความจริงจะต้องถูกพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วโลกของเมตาเวิร์สจึงจะสามารถเดินขนานไปด้วยกันได้

ในปี 1983 องค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งสมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) หรือ ‘Brundtland Commission’ เพื่อเรียกร้องให้ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและข้อจำกัดทางธรรมชาติภายใต้ ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน’ ทั้งการคุ้มครองทางสังคม การเข้าถึงการศึกษา การสนับสนุนคนชายขอบ การย้ายถิ่นฐาน ปัญหาการไร้สัญชาติ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ และได้ปรับเปลี่ยนแนวทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์จนถึงปัจจุบัน

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเซปต์เมตาเวิร์ส ปัญญาประดิษฐ์ และเมืองทิพย์กวังยาของ aespa ได้ทาง https://themomentum.co/screenandsound-aespa/

ที่มา

https://www.soompi.com/article/1534288wpp/aespa-gives-moving-speech-at-united-nations-2022-high-level-political-forum 

https://n.news.naver.com/entertain/article/109/0004651118

https://www.koreatimes.co.kr/www/art/2022/07/398_332245.html

Tags: , , , , , , , ,