หากว่ากันตามประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จบลงด้วยชัยชนะของประชาชนในการขับไล่รัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร ออกไปได้ ผ่านการต่อสู้ของขบวนการนักศึกษา เป็นการปิดฉากระบอบเผด็จการอันยืนยาว

แต่ในอีกด้านหนึ่ง เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ ก็ยังมีเรื่อง ‘ลึกลับ’ อีกมาก เพราะการที่ประชาชนจะล้ม ‘อำนาจรัฐ’ ได้นั้น ย่อมมี ‘มือที่มองไม่เห็น’ อื่นๆ เข้ามาช่วยในการล้ม แน่นอนว่ามือที่มองไม่เห็นนี้ เป็นตัวแสดงผ่านนายทหารในกองทัพอีกขั้วที่ต้องการล้มระบอบ 3 ทรราช จอมพลถนอม จอมพล ประภาส จารุเสถียร และพันเอก ณรงค์ กิตติขจร

แล้วถ้าลองฟังประวัติศาสตร์จาก ‘ผู้แพ้’ อย่างฝั่งจอมพลถนอม เรื่องของ 14 ตุลาฯ จะเป็นอย่างไร? เพราะเหตุใดบรรดานายทหารที่หยั่งรากลึก สืบทอดอำนาจกันมาต่อเนื่อง จึงได้แพ้ง่ายๆ แล้วภายใต้เหตุการณ์ชุลมุน ตั้งแต่หน้าสวนจิตรลดาช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาฯ จนถึงพระราชดำรัส ‘วันมหาวิปโยค’ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วงค่ำ ในมุมมองของ ‘ผู้แพ้’ นั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้น แล้วมี ‘ตัวละคร’ ใดอยู่หลังฉากบ้าง

Tags: