รู้กันอยู่แล้วว่า ส.ส. เขต 350 คน มาจากผู้ชนะคะแนนเสียงในแต่ละเขต

แล้ว ส.ส. บัญชีรายชื่อ 150 คนจะมาจากไหน ที่พูดกันว่า จำนวน ‘ส.ส. พึงมีของพรรค’ ที่ว่านี้ เขาคำนวณกันยังไง

ลองสมมติตัวเลขว่ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 35 ล้านคน ในขณะที่ ส.ส. ทั้งสภามี 500 คน แปลว่า ส.ส. 1 คน = คะแนนเสียง 70,000 เสียง (มาจาก 35 ล้าน / 500)

หากพรรค ก.ไก่ ได้คะแนนเสียงรวม 7 ล้าน ก็เอามาหาร 70,000 เสียง เราก็จะได้  ‘ส.ส. พึงมีของพรรค’ เท่ากับ 100 ที่นั่ง

แต่ในเมื่อ พรรค ก.ไก่ ชนะแบบเขตไปแล้ว 85 เขต หรือได้ ส.ส. เขตไปแล้ว 85 คน ก็เท่ากับว่า พรรค ก.ไก่ จะมี ส.ส. บัญชีรายชื่อได้อีก 15 คน (ก็มาจาก 100-85 นั่นแหละ)

Tags: , , ,