งานแห่ประเพณีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เรียกติดปากว่าวัดแขก สีลมจัดขึ้นทุกปีในวันที่เรียกว่าวันวิชัยทศมีซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะขององค์พระแม่มหาทุรคา ที่ทรงต่อสู้กับอสูรควาย (มหิงสาสูร) เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน  (นว แปลว่า 9 ราตรี แปลว่า กลางคืน) จนกระทั่งสามารถเอาชนะเหนืออสูรร้ายได้ในวันที่ 10 จึงได้มีการจัดงานแห่เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะดังกล่าว

และถือเป็นงานพิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่มีผู้คนเข้าร่วมมากมาย เพื่อรอรับผงเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลจากขบวนแห่องค์เทพ ทั้ง 8 ขบวนของวัด โดยสานุศิษย์อัญเชิญเทวรูปที่ตนบูชาอยู่ออกมาประดิษฐาน พร้อมประดับตกแต่งซุ้มอย่างงดงาม และเริ่มแห่ในช่วงหัวค่ำพร้อมวงปี่กลองอินเดียที่จะบรรเลงในขบวนแห่ตามประเพณีฮินดูในทุกปี ซึ่งถือเป็นสีสัน และเอกลักษณ์ของขบวนแห่ในแต่ละปี เช่นเดียวกันกับปีนี้

แต่ในขณะเดียวกัน ทุกๆ ปีก็จะปรากฏกลุ่มบุคคล (ร่างทรง) ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างเป็นคนทรงของวัด ด้วยการแต่งกายเลียนแบบเทพเจ้า แสดงท่าทางแปลกๆ หรืออวดอ้างอภินิหารของพวกร่างทรงตามซุ้มต่างๆ หรือเดินแทรกเข้ามาในขบวนแห่ เป็นอีกหนึ่งสีสันของงานนวราตรีตามเส้นทางขบวนแห่เช่นเดียวกัน 

โดยในเมื่อเสร็จสิ้นขบวนแห่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ยังคงเปิดตลอดทั้งคืน เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาเข้ามากราบสักการะขอความเป็นสิริมงคล

Tags: , ,