เมื่อ 10.21 น. ของวันที่ 11 ก.พ. 61 กระทรวงคมนาคมออกเอกสารคำชี้แจง กรณีมีข่าวว่า ญี่ปุ่นปฏิเสธและยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยกระทรวงคมนาคมระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นรายงานผลการศึกษาความเหมาะสม ยังไม่ใช่การเจรจาลงทุน

เอกสารชี้แจงระบุว่า “ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างประเทศและสื่อโซเชียลว่า ญี่ปุ่นไม่สนใจลงทุนหรือยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง กทม.-เชียงใหม่ ช่วง กรุงเทพฯ-พิษณุโลกนั้น กระทรวงคมนาคมขอเรียนว่า การหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น เป็นการรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงในการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ยังไม่ได้มีการเจรจาการลงทุนแต่ประการใด และทางฝ่ายญี่ปุ่นไม่ได้ยกเลิกโครงการความร่วมมือ หรือตอบปฏิเสธการร่วมลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางฝ่ายญี่ปุ่นรับที่จะไปพิจารณาจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นภาระการลงทุนของรัฐบาลไทยให้น้อยที่สุด”

เอกสารชี้แจงระบุเพิ่มเติมว่า ในประเด็นเรื่องความเร็วของรถไฟความเร็วสูงชินกันเซ็น ตามมาตรฐานของญี่ปุ่นจะพัฒนาความเร็วที่ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ซึ่งการลดความเร็ว ไม่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน รวมทั้งการลดจำนวนสถานี ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมได้คำนึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงต้นทุนตลอดอายุโครงการ (Life Cycle Cost) ซึ่งทางญี่ปุ่นรับไปศึกษาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในรายงานก่อนหน้าที่เป็นเหตุให้กระทรวงคมนาคมต้องออกเอกสารชี้แจงนั้น ระบุว่า ไทยยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งทางด้านญี่ปุ่นไม่ร่วมลงทุน แต่เสนอให้กู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงการแทน โดยระหว่างนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อหาทางลดต้นทุน ที่ญี่ปุ่นเคยประเมินงบประมาณในโครงการรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงของไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 670 กม. ไว้ที่ 420 พันล้านบาท

 

อ้างอิง:

https://eservice.mot.go.th/MotHotNews/Home/News/16730

https://themomentum.co/japan-rejects-to-invest-thai-bullet-train/

Tags: , , ,