ภายหลังสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยที่เฝ้าถวายพระพรและร่วมสวดมนต์อยู่ ต่างพากันร้องไห้ด้วยความเศร้าโศก โดยทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติ นอกจากนี้ยังช่วยกันเปล่งเสียง “เรารักในหลวง” ดังอื้ออึงไปทั่วบริเวณ

Tags: