ประมวลภาพบรรยากาศ ประชาชนเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559
ณ พระบรมมหาราชวัง

Tags: , , ,