วันนี้ (6 ธันวาคม) ที่กระทรวงแรงงาน มีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณากรอบการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายรัฐบาลจากตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ ไปจนถึงตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมมีมติให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นจำนวน 6 บาทใน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปราจีนบุรี

ส่วนจังหวัดที่เหลือ จะได้ปรับค่าจ้างขึ้น 5 บาท หรือแบ่งค่าแรงออกเป็น 10 กลุ่มอัตราสูงสุดคือ ชลบุรีและภูเก็ต ที่ระดับ 336 บาท ส่วนอัตราต่ำสุดอยู่ที่ 313 บาท ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา

หลังจากนี้จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ก่อนหน้านี้ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ชลบุรี ภูเก็ต ซึ่งเป็นสองในสามจังหวัดที่มีอัตราค่าแรงสูงที่สุดในประเทศ (ระยอง 330 บาท/วัน กรุงเทพฯ เดิมอยู่ที่ 325 บาท/วัน) มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 330 บาท/ต่อวัน เมื่อปรับเพิ่มอีก 6 บาทจะเป็น 336 บาท/วัน ส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี มีอัตราค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 325 บาท/วัน เมื่อเพิ่มขึ้น 6 บาทจะเป็น 331 บาท/วัน และปราจีนบุรี มีอัตราค่าแรงอยู่ที่ 318 บาท/วัน เมื่อเพิ่มขึ้น 6 บาท จะเป็น 324 บาท/วัน

จังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่ำที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ก่อนหน้านี้ 308 บาท/วัน และได้รับการปรับเพิ่มใหม่อีก 5 บาท เป็นอัตรา 313 บาท/วัน

ในช่วงก่อนเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งต่อมาได้เป็นผู้นำรัฐบาล เคยหาเสียงไว้ว่าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เท่ากันทั่วประเทศอยู่ที่ 400 บาท/วัน ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับการการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะในฝั่งผู้ประกอบการที่เกรงว่าจะมีผลในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติ หากค่าแรงขั้นต่ำสูงถึง 400 บาท/วัน 

และหลังจากจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว ทางเครือข่ายผู้ใช้แรงงานก็ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 425 บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

 

อ้างอิง:

  • https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/115418
  • https://www2.mol.go.th/อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ/
  • https://www.prachachat.net/economy/news-351092

ภาพ : LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Tags: ,