‘อายุเป็นเพียงตัวเลข’

ข้างต้นดูเหมือนเป็นคำพูดติดปาก แต่พอถึงเวลานำมาใช้จริงกลับมีข้อจำกัด บางงานกำหนดอายุวัยเกษียณที่ 55 ปี บางที่ 60 ปี ขณะที่สถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญคือ เราเข้าสู่การมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.7 ล้านคนแล้วเมื่อปี 2560 และในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยที่ในปี 2562 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลว่าประชากรไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุกว่า 30% ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงทางรายได้ ขณะที่ผู้พิการในประเทศไทย 40%  หรือกว่า 330,339 คน (จากจำนวนผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวจำนวนกว่า 1.9 ล้านคน)  อยู่ในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ

เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้ สถานประกอบการหลายแห่งเริ่มมีการจ้างงานกลุ่มคนเหล่านี้ หนึ่งในนั้นคือ ลอรีอัล ประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นโครงการนี้ ในปี 2559

“ลอรีอัล ประเทศไทย ร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจเดินหน้าขยายโครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาช่องทางในการทำงานให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการให้กับบริษัทที่พร้อมสนับสนุนกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคมเหล่านี้” อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติม และเพื่อตอกย้ำความสำคัญของการดำเนินโครงการ ลอรีอัล ประเทศไทย ได้มอบรางวัลเพื่อยกย่องพันธมิตรจำนวน 11 รายที่ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันโครงการอย่างเต็มกำลัง โดยลอรีอัลมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินโครงการไปยังพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้ขาดโอกาสได้รับประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้นไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แล้วกว่า 97 คนในประเทศไทยและกว่า 50,000 คนทั่วโลก โดย ลอรีอัล ประเทศไทย ตั้งเป้าที่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสเพิ่มขึ้นให้ถึง 150 คน ภายในปีนี้

เสียงจากสนามการทำงาน

หลังประสบอุบัติเหตุรถชน แสงระวี ศรประสิทธิ์ หรือ ต๊อกแต๊ก ใช้เวลารักษาตัวนานกว่า 4 เดือน ถึงจะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็ยังเคลื่อนไหวตัวลำบาก เมื่อเห็นประกาศรับสมัครงานของ  บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด หนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจด้านบริการแพ๊คกิ้งของลอรีอัล จึงตัดสินใจมาสมัครเพราะไม่อยากเป็นภาระของที่บ้าน

“ประทับใจมาก เพราะทุกคนยอมรับเราในฐานะเพื่อนที่เหมือนคนปกติทั่วไป มองเห็นศักยภาพในตัวเราและให้โอกาสในการทำงานเหมือนคนอื่นๆ อยากจะให้กำลังใจคนพิการด้วยกันว่าให้สู้ เพื่อที่ทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ได้สร้างคุณค่าให้ตนเองด้วยอาชีพและรายได้ที่เราสามารถหามาได้ด้วยตนเองและดูแลครอบครัวได้ด้วย”

ชุมพล กู้เกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด ชี้ว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสกับกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคมมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อ 25 ปีก่อน และต่อมาได้ร่วมมือกับลอรีอัลในการรับกลุ่มผู้สูงอายุเข้าทำงานอย่างจริงจัง

“เราเชื่อมั่นว่าทุกคนล้วนมีความสามารถและมีศักยภาพในตัวเอง จึงควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพที่มั่นคง และด้วยโครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคมของ ลอรีอัล ประเทศไทย เราเชื่อว่าเราจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ขาดโอกาสได้ใช้ความสามารถที่พวกเขามี เพื่อเพิ่มคุณค่าของตัวเอง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได้ต่อไป”

ชุมพล บอกด้วยว่า งานที่จัดให้จะเป็นงานที่มีลักษณะเหมาะกับผู้สูงอายุ ไม่ใช่งานหนัก สามารถทำงานร่วมกับพนักงานวัยอื่นได้ พร้อมยืนยันว่าผู้สูงวัยไม่ได้ทำให้งานล่าช้าลง

เชษฐา นาคะสุวรรณ หรือ ลุงตู่ วัย 57 ปี เป็นอีกคนที่อยากหาอะไรทำหลังเกษียณของ บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด จึงสมัครเข้าร่วมโครงการจัดหาจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคมดู ปัจจุบันเขาทำงานที่นี่มาได้ 1 ปีครึ่งแล้ว รับผิดชอบในการจัดและเช็คของเข้าไลน์สินค้าให้ถูกต้อง

“ผมขอขอบคุณ ลอรีอัล ประเทศไทย และ บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย ที่ให้โอกาสผู้สูงอายุ และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น”

Tags: , , , ,