ช่วงเทศกาลสิ้นปี กรุงเทพฯ จะดูแปลกไป โล่งเป็นพิเศษ เหงาเป็นพิเศษ ด้วยเพราะหลายคน หลายครอบครั เดินทางกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ บ้างไปเยี่ยมญาติ บ้างไปท่องเที่ยว หรือแม้แต่คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ เอง ก็เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน และนั่นทำให้เราได้เห็นกรุงเทพฯ ในมุมที่แตกต่างออกไปจากวันธรรมดา ถนนบางเส้นที่ไม่เคยว่างเว้นจากรถที่ติดเป็นสายกลับโล่งว่างราวกับในหนัง 28 Days Later เช่นเดียวกันกับบางพื้นที่ที่ไม่เคยว่างเว้นไปด้วยผู้คนสัญจรไปมา ร้านรวงต่างๆ พากันปิดป้ายว่าพบกันใหม่ในปีหน้า และกรุงเทพฯ ก็จะกลับมาคึกคักวุ่นวาย…และรถติด อีกครั้ง

Tags: , ,