สติ-สตางค์ท่าน ‘สมดุล’ กันดีหรือไม่ Boy In The Corner มีคำถาม
#ปิดตาลงดาบ #ความยุติธรรม #ในมือใคร #IdontLikeMondays

Tags: ,