‘จมดิ่ง เคว้งคว้าง ล่องลอย’ คงเป็นคำจำกัดความของดนตรีโพสต์ร็อกสำหรับใครหลายคน แต่หากเราถามถึงโพสต์ร็อกกับนักดนตรีโพสต์ร็อกอย่าง ฮอลท์ – Hope The Flowers มันจะกินความเลยถึงยาแก้โรคซึมเศร้า อาชีพการงาน รวมถึงความหวัง ความรัก และความฝันต่ออนาคตวงการเพลงไทย

Tags: , , ,