แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกมาตรการหลากหลาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ทั้งการปิดสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมนุมชน อย่างสนามมวย ผับ สถานบันเทิง สถานศึกษา ฯลฯ แต่พื้นที่ที่หล่อเลี้ยงปากท้อง (ของจริง) อย่างตลาด หรือส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างนั้น ยังได้รับอนุญาตให้เปิดได้อยู่ ขณะที่ประชาชนถูกขอให้ลดความถี่ในการเดินทางลงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้การแพร่หรือได้รับเชื้อโดยไม่รู้ตัว

The Momentum พาสำรวจความเป็นไปของตลาดสดหลายแห่งในกรุงเทพฯ อย่างตลาดคลองเตย ตลาดซอยแฉล้มนิมิตร ตลาดซอยบ้านใหม่ ตลาดพระโขนง ตลาดรุ่งเจริญ ตลาดวันจันทร์ใน และตลาดสะพาน 2 ที่แม้จะดูแปลกตาออกไปไม่คึกคัก แต่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คน

 

   

Tags: ,