ปี 2019 นี้จะทิ้งอะไรบ้าง ทิ้งนิสัยที่ไม่ดี ทิ้ง (บริจาค) ของที่ไม่ใช้แล้ว ทิ้งคนที่เรารักเขาแต่เขาไม่รักเรา ทิ้งรักลงแม่น้ำ ทิ้ง…ทิ้งกันไปฉันคงจะหลงลืมเธอสักวัน ฯลฯ ไม่ว่าจะทิ้งอะไร เราอยากให้ทุกคนทิ้งอย่างมีฮาวทู รู้ว่าควรจะทิ้งอะไร ทิ้งแบบไหน ทิ้งอย่างไร ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม สภาพแวดล้อม และคนอื่นๆ

#ฮาวทูทิ้ง

Tags: , ,